T6, 03 / 2018 5:16 Chiều | Đức Tin Jesus

Theo niên sử của dòng Phan Sinh tại Clairvatix, Thánh Berhard đã hỏi Chúa vết thương nào đau đớn nhất chưa được sách sử ghi lại.

Chúa đáp:

“Vết thương trên vai Cha. Con hãy yêu mến, tôn kính vết thương này, và Cha sẽ cho con bất cứ ơn gì con xin. Con hãy tôn kính vết thương này sẽ được tha thứ mọi tội lớn nhỏ”.

Lạy Chúa Giêsu Nhân Ái là Chiên Thiên Chúa Hiền Lành và Khiêm nhường vô cùng, con là một kẻ tội lỗi khốn nạn, xin Kính Chào và thờ lạy Vết Thương Chí Thánh trên vai Chúa.

Thánh Giá nặng đè lên vai Chúa làm trầy vai Chúa, khiến thịt và xương trên vai Chúa trơ ra và đã làm cho Chúa đau đớn vì vết thương này hơn những vết thương khác trên Thân Thể Chí Thánh Chúa.

Con xin Thờ Lạy Chúa, Ôi Chúa Giêsu đau khổ vô cùng.

Con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Vết Thương Cực Thánh và đau đớn quá sức này.

Con nài xin Chúa vì sự đau đớn tột cùng ấy và vì sức nặng Thánh Giá đè trên vai Chúa, xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi, xin Chúa tha hết tội trọng, tội nhẹ cho con và dẫn đưa con trên đường Thánh Giá về quê thật cùng Chúa. Amen.