" />Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Home » Kinh Thánh & Tài Liệu » Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cách đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,..chúng con được đến khấn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ thì con được thỏa lòng là dường nào.

Nhìn thấy chân dung tốt lành của Mẹ thì con thêm Lòng tin cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con, đang ngự trên tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Và Mẹ là Mẹ Người!

Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Kinh khấn Đức Mẹ hằng cứu giúp

Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải nhận lời Mẹ xin. Người đã chứng thật, Người chẵng có thể từ chối Mẹ ơn gì, và lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ ban cho con ơn nầy (kể ơn xin với Mẹ).

Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng Mẹ sẽ chuyển cầu cho con. Amen

✦ Xem thêm: kinh thánh

About admin

2 Comments

  1. Lay Me Hang Cuu Giup. Xin Me chua lanh benh ung thu phoi cho chong con la Giuse Vu Van Sinh. Con xin cam ta on Me.

  2. Xin me che cho giữ gìn thai nhi trong bung cua con dc khoe manh va co nhung nhịp tim thai xin me cứu lay con cua con con ta on chua va me maria

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *