T5, 01 / 2018 8:29 Chiều | Đức Tin Jesus
Kinh thánh Anton
Kinh thánh Anton

Kinh Cầu Ông Thánh Antôn

“Chúc tụng Chúa qua các Thiên Thần và các Thánh của Chúa.”

Lạy Cha Thánh Antôn, vị Thánh hiền lành nhất, tình yêu Cha Thánh dành cho Chúa và đức bác ái Cha Thánh dành cho các tạo vật của Chúa đã làm cho Cha Thánh thật xứng đáng.

Khi còn ở trần gian, Cha đã làm nhiều phép lạ kỳ diệu.

Vì vậy, con nài xin Cha cầu bầu cho các ý chỉ của con (Kể ra…)

Lạy Cha Thánh Antôn hiền lành và đầy tình bác ái, trái tim Cha luôn cảm thông đối với loài người, xin Cha thầm thì những ý chỉ của con vào đôi tai của Chúa Giêsu Hài Đồng vì Ngài đang nằm trong đôi tay Cha, và trái tim con luôn cảm tạ ơn Cha. Amen.

Kim Hà, 9/7/2016