T2, 03 / 2018 4:45 Chiều | Đức Tin Jesus

Hiện nay, có ba giáo phận tại Việt Nam bị trống tòa, gồm: Phan Thiết, Thanh Hóa và Sài Gòn, đang được điều hành bởi các Đức Giám mục Giám quản Tông Tòa: Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, nguyên Giám mục Bà Rịa, Giám quản Tông Tòa Phan Thiết ; Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Huế, Giám quản Tông Tòa Thanh Hóa ; và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nguyên Giám mục Phụ tá Sài Gòn, Giám quản Tông Tòa Sài Gòn.

Nguyên nhân trống tòa tại cả ba nơi nêu trên đều không phải vì các vị chủ chăn tại đây được miễn nhiệm theo Giáo luật quy định mà vì những lý do khác : qua đời đột ngột đối với trường hợp của Phan Thiết và Sài Gòn ; và lý do thuyên chuyển đối với trường hợp Thanh Hóa.

Tuy nhiên, đến năm 2019 tới đây, nếu chiếu theo điều I của tự sắc mới Imparare a congedarsi (Học giã từ) được Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố vào tháng trước, ngày 15/02/2018 thì sẽ có đến 5 vị trong Hàng Giáo phẩm đến tuổi nghỉ hưu và 4 giáo phận sẽ chờ có vị chủ chăn mới là : Hà Nội, Hưng Hóa, Đà Lạt và Nha Trang, trong số đó chỉ mỗi giáo phận Đà Lạt mới hiện có Đức Giám mục Phó với quyền kế vị.

Điều I của tự sắc Imparare a congedarsi quy định đối với trường hợp các vị chủ chăn tại giáo phận: « Khi tròn 75 tuổi, các Giám mục giáo phận và các vị tương đương, cũng như các Giám mục Phó và Phụ tá, hoặc Giám mục Hiệu tòa với trách vụ mục vụ đặc biệt, được mời đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng ».

Như vậy, nếu căn cứ vào điều khoản này và cộng thêm với 3 nơi đang bị trống tòa thì từ nay cho đến năm 2019 tới đây, Giáo hội Việt Nam sẽ cần có 7 đấng bản quyền giáo phận mới.