đức tổng giám mục sài gòn mới 2019Tag: 

Việt Nam Hiện Có 3 Giáo Phận Bị Trống Tòa

Việt Nam Hiện Có 3 Giáo Phận Bị Trống Tòa

T2, 03 / 2018 4:45 Chiều
Hiện nay, có ba giáo phận tại Việt Nam bị trống tòa, gồm: Phan Thiết, Thanh Hóa và Sài Gòn, đang được điều hành bởi các Đức Giám mục Giám quản Tông Tòa: Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, nguyên Gi...