T5, 11 / 2017 9:02 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi  Tại sao luật buộc ta chỉ được rước lễ một ngày 2 lần? Xin giải đáp lý do Giáo Hội chỉ cho rước lễ 2 lần? Rước 3 lần liệu có bị coi là phạm tội không? Việc giới hạn rước lễ trong ngày chỉ quy định với giáo dân hay là cả quý cha? Vì có những Cha hằng ngày phải dâng 3 thánh lễ (Lễ Chúa Nhật)? Xin Cha giải đáp giúp con. Cám ơn Cha. Chân Thanh

Đáp:

Khi Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể Ngài không đặt một giới hạn số lần cho người ta lãnh nhận Ngài mỗi ngày. Nhưng Ngài để cho Giáo Hội lo áp dụng những quy luật làm thế nào cho có ích lợi cho các linh hồn. Theo lịch sử của Giáo Hội việc ấn định số lần rước lễ đã thay đổi nhiều lần với những lý do của mỗi thời đại và môi trường xã hội. Vào đầu thế kỷ XX, Đức Thánh Cha Piô X đã cố gắng khôi phục lại việc năng rước lễ, và nếu được, hàng ngày. Việc thực hành này rất phổ thông trong những thế kỷ đầu, nhưng về sau người ta đã dần dần bỏ thói quen tốt lành đó có thể một phần lý do là ảnh hưởng các bè rối. Bộ Giáo Luật cũ (1917) chỉ cho chịu lễ mỗi ngày một lần trừ khi nguy tử, hay khi sợ Thánh Thể bị xúc phạm nên chịu Thánh Thể trước khi kẻ thù tới xúc phạm đến Thánh Thể. Theo Luật hiện hành, mỗi ngày người tín hữu được chịu lễ hai lần, lần thứ hai phải chịu trong Thánh Lễ trừ khi nguy tử được chịu Của Ăn Đàng, hay các linh mục dâng nhiều hơn hai lễ. Lý do để cổ động tín hữu rước lễ và đồng thời cũng ngăn ngừa khỏi rơi vào tình trạng lạm dụng, thích chịu nhiều lần mà không có sự chuẩn bị xứng hợp, được thúc đẩy bởi những động lực không chính đáng do lòng sùng kính thiếu hiểu biết.