kinh cám ơn chịu lễ 3 phầnTag: 

Tại sao luật buộc ta chỉ được rước lễ một ngày 2 lần?

Tại sao luật buộc ta chỉ được rước lễ một ngày 2 lần?

T5, 11 / 2017 9:02 Chiều
Hỏi  Tại sao luật buộc ta chỉ được rước lễ một ngày 2 lần? Xin giải đáp lý do Giáo Hội chỉ cho rước lễ 2 lần? Rước 3 lần liệu có bị coi là phạm tội không? Việc giới hạn rước lễ trong ngày chỉ quy định với...