Quan hệ trước hôn nhân có được rước lễ không?

Thưa Cha, con có một câu hỏi xin Cha giải đáp giúp con. Con có quan hệ trước hôn nhân và dẫn đến có thai trước khi làm bí tích hôn phối. Vậy thưa Cha con có được rước lể không? Và trước khi cưới con và người yêu con phải xưng tội không Cha.

– Việc quan hệ thân xác trước hôn nhân là một trọng tội. Để có thể được rước lễ con phải đi xưng tội để lãnh nhận ơn tha thứ. Vì để được rước lễ, tâm hồn phải được thanh sạch, có nghĩa là con không vướng mắc tội trọng. Việc có thai không liên quan đến ngăn trở rước lễ, nếu con đã xưng thú tội con đã phạm, đã lãnh nhận Bí tích hòa giải, con có đủ đièu kiện để được rước lễ.

– Bí tích Hôn phối được gọi là bí tích dành cho người sống, tức là người sống trong ơn nghĩa của Chúa. Khi chúng ta phạm tội trọng, chúng ta ở trong ở trong bóng tối của sự chết. Cho nên, trước khi lãnh nhận Bí tích hôn phối, thường khuyên các đôi hôn phối xưng tội để có thể lãnh nhận hiệu quả mà bí tích hôn phối mang lại. Khi con có tội trọng, việc cử hành bí tích vẫn thành sự, nhưng thiếu vắng ơn thánh để giúp con có thể chu tất nghĩa vụ trong đời sống hôn nhân cách trọn hảo, bởi khi con lãnh nhận bí tích hôn nhân cách hữu hiệu, tức là ở trong tình trạng ơn thánh, con nhận được ơn trợ giúp cuả ơn thánh giúp con củng cố và thánh hiến hầu có thể chu toàn nghĩa vụ và nâng cao phẩm giá bậc sống của mình.

Vì thế Giáo huấn Giáo Hội dạy: . “Nghi lễ hôn phối là một hành vi bí tích để thánh hóa, nên phải được cử hành một cách thành sự, xứng đáng và sinh hiệu quả”. Vì vậy, để dọn mình cử hành bí tích Hôn Phối, hai người phải lãnh nhận bí tích Giao Hoà. (số 1622)

Và Giáo luật cũng quy định: “Để lãnh nhận bí ntích hôn nhân cách hữu hiệu, tha thiết khuyên nhủ đôi bạn trẻ nên lãnh nhận ví tích Sám Hối và bí tích Thánh Thể” (Can 1065§2)

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận