quan hệ trước hôn nhân trong đạo công giáoTag: 

Quan hệ trước hôn nhân có được rước lễ không?

Quan hệ trước hôn nhân có được rước lễ không?

T3, 12 / 2017 11:14 Sáng
Thưa Cha, con có một câu hỏi xin Cha giải đáp giúp con. Con có quan hệ trước hôn nhân và dẫn đến có thai trước khi làm bí tích hôn phối. Vậy thưa Cha con có được rước lể không? Và trước kh...