T2, 11 / 2017 10:29 Chiều | Đức Tin Jesus

Trong số các kinh cầu nguyện được sứ điệp nhắc tới, ta thấy Kinh Mân Côi được nhấn mạnh hơn cả. Sau đây là một số sứ điệp về Kinh Mân Côi được Đức Mẹ ngỏ với Gladys: “Gladys con ạ: với Kinh Mân Côi, con sẽ đương đầu được với mọi gian nguy, vì Chúa Kitô và Mẹ của Người hiện diện trong Kinh ấy.

Nó là lời cầu nguyện sâu sắc, một thông đạt tức khắc với Chúa và với Đức Mẹ. Nó là quà phúc Mẹ ban cho con để con tiếp nhận và giữ lấy nó bằng chính lời cầu nguyện của nó. Amen. Amen” (7/10/1986, sứ điệp số 986).

“Gladys con ạ: vũ khí gây ảnh hưởng lớn nhất chống lại sự ác chính là lối cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Với lối cầu nguyện này, người ta sẽ tiến sâu vào sự sống thiêng liêng, tinh thần sẽ lớn lên trong tình yêu Chúa và nhờ thế sẽ xa lá nh tội lỗi. Nó dẹp tan bóng tối của tinh thần và làm cho linh hồn mãi trung thành với Chúa. Các con của Mẹ, các con hãy làm vui lòng Chúa bằng cách cầu nguyện, vì khi cầu nguyện, các con sẽ bác bỏ được các cơn cám dỗ của kẻ thù. Hãy cất tiếng cầu nguyện, xin Chúa tha thứ, và Mẹ các con sẽ cầu bầu cho kẻ có tội trước toà Đấng Tối Cao. Con gái của Mẹ, Mẹ bảo đảm với con rằng trái tim Mẹ sẽ bớt buồn sầu, khi biết rằng con cái Mẹ muốn được Chúa tha thứ. Amen. Amen” (6/10/1985, sứ điệp 689)

“Tôi thấy một triều thiên vĩ đại kết bằng hoa hồng trắng. Tôi thấy Đức Nữ Trinh Rất Diễm Phúc và Người nói với tôi: con thấy triều thiên này đấy, vì đây là điều Mẹ muốn con làm, một triều thiên thực sự của Mân Côi. Con gái của Mẹ, con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện luôn; biết bao miệng lưỡi vẫn còn câm nín, chẳng đọc ít nhất một kinh giúp họ tới gần Chúa hơn. Phép Thánh Mân Côi là vũ khí mà kẻ thù sợ hãi nhất; nó cũng là nơi ẩn náu của những ai muốn vơi sầu buồn và nó là cửa dẫn vào Trái Tim Mẹ. Vinh danh Chúa đã ban ánh sáng cho thế gian” (10/4/1986, sứ điệp số 850).

“Sự chúc lành của Chuỗi Mân Côi có nhiều giá trị; giống như chính Kinh ấy vậy. Mẹ muốn cho con hay khi con cầu nguyện với Chuỗi Mân Côi rất thánh, lời cầu nguyện của con trở nên lời đoan hứa yêu Chúa; phần Chúa, Người sẽ đổ tràn chúc lành xuống cho ai cầu Kinh ấy. Vì lẽ đó, điều quan trọng là luôn có Chuỗi Mân Côi trong tay khi con cầu nguyện. Xin ca tụng Chúa mãi mãi” (29/8/1987, sứ điệp số 1248).

“Mẹ yêu cầu anh em con cầu nguyện khá nhiều; lời cầu nguyện thanh tẩy họ, trừ độc cho họ và kích thích họ hướng về tình yêu Thiên Chúa. Con gái của Mẹ, con số tín hữu cầu nguyện vẫn còn cần phải cao hơn nữa, cũng như con số những người biết mở lòng ra với Chúa, và tìm thấy Phép Lần Hạt Mân Côi như một bổ túc căn bản cho cuộc đàm thoại của họ với Chúa. Mỗi mầu nhiệm của Phép Mân Côi đều giúp người ta suy nghĩ, nguyện ngắm và khẩn cầu Thiên Chúa. Mẹ nói với con cái Mẹ rằng: Hãy biến lời cầu nguyện của Mẹ này thành một thực tại. Sáng danh Thiên Chúa Cao cả” (31/1/1986, sứ điệp số 793).

“Con gái của Mẹ, Mẹ muốn anh em con làm việc sùng kính đặc biệt này là đọc Kinh Mân Côi. Mẹ muốn có các tuần cửu nhật thường xuyên; nghĩa là không bao giờ ngắt quãng. Người cầu nguyện sẽ xa lá nh kẻ dữ; khi cầu nguyện, các con sẽ đến với Chúa; khi cầu nguyện, linh hồn các con được cứu rỗi. Sáng danh Chúa” (19/7/1986, sứ điệp số 923).

“Con gái của Mẹ, Phép Mân Côi Rất Thánh đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ, con cái Mẹ đã bắt đầu yêu mến lối cầu nguyện này. Nhưng nhiều đứa con khác hoặc vì mắc cở, hoặc vì bất tuân hay chỉ vì ngu dốt, vẫn chưa thực hành việc đọc kinh Mân Côi. Mẹ nhắn nhủ họ rằng: Hãy cầu nguyện, vì thời buổi này là thời buổi cầu nguyện; hãy cầu nguyện để cứu vớt linh hồn các con; hãy cầu nguyện để được thanh tẩy. Alleluia”. (25/10/1986, sứ điệp số 1002).

“Đây là ngày cầu nguyện sâu sắc, có suy niệm. Với Kinh Mân Côi, các con sẽ đổi mới được tinh thần; nhờ Kinh này, các con sẽ cảm nhận được tình nghĩa của Mẹ và nhất là tình nghĩa của Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Chuộc và Cứu Rỗi của thế giới. Chúc tụng và ca ngợi Chúa Kitô. Các con hãy rao giảng việc này” (19/3/1987, sứ điệp 1130).

“Con gái của Mẹ, lúc này đây đang có nhu cầu khẩn thiết phải cầu nguyện. Hôm nay, Chúa sẽ nghe Kinh Mân Côi Rất Thánh như thể chính là lời của Mẹ. Đọc kinh này chính là lời yêu cầu của Mẹ, được ngỏ cùng toàn thể thế giới. Cầu nguyện phải phát xuất từ trái tim thiện chí; nó cũng phải được thực hành thường xuyên và với tình yêu. Không bao giờ được bỏ qua Kinh này, vì Mẹ muốn rằng nhờ nó, con cái Mẹ sẽ đến cùng Chúa. Nó là vũ khí mà Mẹ các con dùng để chiến thắng kẻ thù. Sáng danh Thiên Chúa” (6/6/1987, sứ điệp số 1192) (đây là ngày Đức Giáo Hoàng đọc Kinh Mân Côi trên truyền hình).

“Con gái thân yêu của Mẹ, thế gian đang cần Chúa biết dường nào, và trái tim Mẹ cần sự đền tạ của thế gian đối với Chúa biết dường nào! Các lời cầu nguyện, việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh có thể thay đổi tâm hồn con người; Thiên Chúa đang chờ đợi tín hữu cầu nguyện; Người đang chờ họ thống hối ăn năn, và lo lắng đổi mới con người mình. Mẹ nhắn nhủ họ: Mẹ ở gần các con, Mẹ đang bước bên cạnh các con; hãy theo Mẹ vì Mẹ muốn hướng dẫn các con về nơi Hứa Hẹn. Amen. Amen. Các anh em con hãy biết đến sứ điệp yêu thương này” (21/10/1987, sứ điệp số 1282).

“Mẹ nhắn nhủ các con cái thân yêu của Mẹ: Các con hãy đọc Kinh Mân Côi, hãy lần Chuỗi với lòng sốt sắng Kitô giáo. Các con hãy cầu nguyện, và các con sẽ được gìn giữ khỏi sự ác. Các con hãy cầu nguyện và tin tưởng nơi Mẹ. Chúa Giêsu Kitô, Tình Yêu Thần Thánh, Tình Yêu Tinh Tuyền, muốn các con khiêm nhường và tin tưởng, hồi tâm và tận hiến cho Trái Tim Cực Thánh của Người. Sáng Danh Thiên Chúa Cao Cả. Các con hãy giảng giải điều này” (19/6/1988, sứ điệp số 1446).

… còn tiếp