T2, 06 / 2019 1:40 Sáng | Đức Tin Jesus

Ơn Chúa tuôn đổ qua lời khẩn cầu của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.

Con xin được làm chứng lần thứ hai, con đã xin và được Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp thương ban cách nhãn tiền cho ý nguyện của con.

Con là Giuse nguyễn văn năm, hiện sống tại giáo xứ Lam Sơn, giáo phận Bà Rịa.

Vì lần trước là ngày 10 tháng 04 năm 2016. Con theo gia đình về Tắc Sậy để xin Cha chữa bệnh cho con. Khi về nhà, con đã được ơn khỏi hẳn 02 bệnh nan y là rối loạn tiền đình và huyết áp khi trồi khi sụt. Nên trong ngày 03 và 04 tháng 03 năm 2017 vừa qua, con mới về lại Tắc Sậy để tạ ơn Cha. Rồi con lại xin thêm ơn cho con gái út của con được đậu phỏng vấn đi du học tại nước Mỹ (vì cháu bị rớt một lần rồi, và lần thứ hai sẽ khó có cơ hội). Hai bố con con đã rất thành tâm cầu xin Cha thương.

Chiều hôm nay, ngày 09 tháng 03 năm 2017, con lại dẫn con gái đi phỏng vấn lại. Khi chúng con nhìn lại sự việc phỏng vấn lần này, chúng con thấy rõ ràng từ việc nhỏ đến việc lớn, đã có những dấu lạ như là Cha dẫn dắt, Cha soi sáng cho chúng con hết mọi sự, nên cuộc phỏng vấn đã rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ và rất thuận lợi cho người phỏng vấn và cho cả chúng con nữa, nên chúng con đã được như ý nguyện thật tốt đẹp.

Nay con viết những lời này, con xin được làm chứng cho ơn lành Cha đã thương ban cho chúng con. Con kính mong các đấng có trách nhiệm thương xem xét mà nhận lời con, cho Cha kính yêu Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp sớm được ở trong hàng ngũ các thánh của Chúa, để chúng con được kính thờ thỏa lòng tri ân vô vàn của chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân các đấng có trách nhiệm ạ. Amen.