tuan cuu nhat kinh duc meTag: 

Phép Lạ Thánh Mân Côi: Thông Điệp Từ Đức Mẹ Sannicolas

Phép Lạ Thánh Mân Côi: Thông Điệp Từ Đức Mẹ Sannicolas

T2, 11 / 2017 10:29 Chiều
Trong số các kinh cầu nguyện được sứ điệp nhắc tới, ta thấy Kinh Mân Côi được nhấn mạnh hơn cả. Sau đây là một số sứ điệp về Kinh Mân Côi được Đức Mẹ ngỏ với Gladys: “Gladys con ạ: với Kinh Mân Côi, con sẽ đươ...