CN, 04 / 2018 1:05 Chiều | Đức Tin Jesus

Tôi có dịp đến thăm Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiêu bởi vì lịch sử uy hùng của các giáo hữu kiên cường không chịu khuất phục quân Văn Thân (1885) cũng như lòng tin bất diệt thà chết chứ không chịu chối bỏ Chúa. Chính vì vậy mà mẹ Maria đã ra tay cứu đoàn con có khoảng hơn 300 giáo dân chống lại quân Văn Thân hàng vài ngàn người.

Quân Văn Thân trang bị vũ khí có súng thần công, có voi đi chiến đấu. Thế nhưng liên tục mấy chục ngày mà quân Văn Thân vẫn không thế chiếm được nhà thờ do giáo dân cương quyết tử thù. Mẹ Maria và đội quân thiếu nhi của Mẹ đã ra tay cứu giúp các giáo hữu này.

Đức Mẹ Trà Kiệu

Tuy nhiên về phương diện khoa học có một điều làm cho tôi rất ngạc nhiên là chiếc giếng trên đồi cao mấy chục mét lúc nào cũng đầy nước. Theo người ta kể lại thì chiếc giếng này cũng như dòng suối nhỏ ở Lộ Đức (Pháp) Mẹ Maria muốn thi ân giúp đoàn con mẹ. Xin các bạn ở vùng Trà Kiệu nếu biết được thêm chi tiết về cái giếng thần kỳ này vui lòng minh xác và nói rõ thêm cho. Xin cám ơn

– Hình một cho thấy cái giếng ở vị trí rất cao

– Đây là giếng thần kỳ mà nhiều giáo dân tin rằng nhờ uống nước này mà nhiều người được lành bệnh tật.

Giếng nước Đức Mẹ Trà Kiệu
Giếng nước Đức Mẹ Trà Kiệu