nhà thờ trà kiệuTag: 

Cái giếng thần kỳ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu

Cái giếng thần kỳ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu

CN, 04 / 2018 1:05 Chiều
Tôi có dịp đến thăm Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiêu bởi vì lịch sử uy hùng của các giáo hữu kiên cường không chịu khuất phục quân Văn Thân (1885) cũng như lòng tin bất diệt thà chết chứ không c...