T3, 06 / 2019 1:31 Sáng | Đức Tin Jesus

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 401

Xin cho con hỏi: trong cuộc đời con người, mình đã phạm tội trọng nhiều lần nhưng đến một lúc nào đó mình cảm thấy ăn năn dốc lòng chừa và không dám tái phạm nữa. Vậy Chúa có tha thứ tất cả cho chúng ta không hay là phải mất linh hồn? Và chúng ta phải sám hối đền tội cách nào đẹp lòng Chúa nhất? Con xin chân thành cám ơn!

Kim trang

Đáp:

Có lẽ bạn đã đọc dụ ngôn người con hoang đàng trong tin mừng theo thánh Luca đoạn 15,câu 11-32. Và có lẽ bạn cũng đã nghe lời Chúa Giêsu: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17). Việc chị trở về với Chúa, thống hối ăn năn dốc lòng chừa và lãnh nhận bí tích hòa giải là niềm vui không những cho chị mà cả cho Chúa và Giáo Hội. Bởi tha thứ là căn tính của lòng Chúa xót thương. Sự tự hiến trên Thập giá của Chúa là để tha thứ tội lỗi cho chúng ta đó chị. Chị được tha thứ tất cả mọi tội, nếu chị thực lòng thống hối và thành tâm cất bước trở về đến lãnh nhận Bí tích hòa giải. Và khi được tha thứ thì dĩ nhiên chị nhận được ơn cứu độ. Còn việc đền tội, ngoài những điều mà cha giải tội dạy chị thi hành, chị cũng nên tự tìm cho mình những việc đền tội sao cho phù hợp với tâm tình thống hối của mình, chẳng hạn quyết tâm siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể, tìm dịp thi hành các việc bác ái, như là giúp đỡ kẻ nghèo khó…

Chúc chị tìm được bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa.