T6, 11 / 2023 5:20 Chiều | Đức Tin Jesus

Đồng hương chúng tôi hằng năm đều tổ chức mừng lễ bổn mạng Tổng lãnh thiên thần Gabriel (29.9), năm nay nhằm ngày thứ ba trong tuần, trong lịch ghi là lễ kính, vậy chúng tôi có thể xin dời vào Chúa nhật được không?

Xin Tòa soạn giải đáp giúp.

 

Trả lời:

Trong “Tuyển tập những quy luật căn bản khi cử hành phụng vụ”, Lm Vinhsơn  Nguyễn Thế Thủ đã giải đáp vấn đề này như sau:

LỄ KÍNH:

Lễ kính đứng dưới lễ trọng và chỉ mừng trong giới hạn một ngày.

Lịch phụng vụ chung của Hội Thánh chia ba loại lễ kính như sau:

6 lễ kính Chúa: Thánh Gia Thất, Dâng Chúa trong Đền Thánh (2.2), Chúa chịu phép Rửa, Biến hình (6.8), Suy tôn Thánh giá (14.9), Cung hiền Đền thờ Latran (9.11). các lễ kính Chúa có bậc lễ ưu tiên trên các Chúa nhật Giáng sinh và thường niên, vì thế khi các lễ này trùng vào các Chúa nhật kể trên, thì năm đó thánh lễ và giờ kinh phải cử hành theo lễ kính Chúa.

2 lễ kính Đức Mẹ: Đức Maria thăm Bà Elisabet (31.5), Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria (8.9).

17 lễ kính các thánh: Phaolô tông đồ trở lại (25.1), Lập Tông tòa Thánh Phêrô (22.2), Maccô, Tác giả Tin Mừng (25.4), Philipphê và Giacôbê Tông đồ (3.5), Matthia Tông đồ (14.5), Tôma Tông đồ (3.7), Giacôbê Tông đồ (25.7), Lôrensô Phó tế tử đạo (10.8), Batôlômêô Tông đồ (24.8), Matthêu Tông đồ Thánh sử (21.9), Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael (29.9), Luca Thánh sử (18.10), Simon và Giuđa Tông đồ (28.10), Anrê Tông đồ (30.11), Têphanô Tử đạo tiên khởi (26.12), Gioan Tông đồ Thánh sử (27.12), Các Thánh anh hài (28.12).

Riêng Hội Thánh Việt Nam mừng thêm 2 lễ kính riêng: Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu (1.10) và Thánh Phanxicô Xaviê (3.12).

Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh khi trùng với Chúa nhật thường niên thì năm đó bỏ luôn, trừ trường hợp được nâng thành lễ trọng riêng (NP 60).

LỄ NHỚ:

Lịch phụng vụ chung của Hội Thánh chia hai loại lễ nhớ: buộc và tự do.

Lễ nhớ buộc đòi vị chủ tế phải cử hành đúng ngày lễ theo lịch phụng vụ đã ghi, trừ trường hợp gặp các lễ khác trùng vào lễ nhớ này có quyền ưu tiên hơn, còn lễ nhớ tự do thì chủ tế được quyền chọn lựa có thể cử hành hay không tùy nhu cầu mục vụ (NP 14).

Tuy nhiên, khi có nhu cầu hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi, vị phụ trách thánh đường và chính linh mục chủ tế có quyền cử hành thánh lễ ngoại lịch hoặc thánh lễ cho các nhu cầu khác nhau của dân Chúa, mà không buộc phải cử hành thánh lễ nhớ buộc hay lễ nhớ tự do; nhưng ngài không có quyền nay đối với các Chúa nhật, lễ trọng cũng như lễ kính (RM 376).

Như thế, lễ Tổng lãnh thiên thần Gabriel không thể dời vào ngày Chúa nhật. nếu trùng vào ngày Chúa nhật mà không được nâng lên bậc lễ trọng, cũng không được phép cử hành.