T6, 11 / 2023 5:20 Chiều | Đức Tin Jesus

Một người bạn của tôi chia sẻ rằng anh ta hay chia trí khi tham dự thánh lễ. Bản thân tôi cũng nhiều lần bị như thế, nhưng vẫn không biết làm cách nào để cầm lòng cầm trí sốt sắng hơn. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

Anh Việt – GP Phan Thiết

Trả lời:

Xin được chia sẻ với bạn lời khuyên của linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn trong cuốn sách “Bạn là Lời cứu độ” do Nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành quý IV.2014:

“Bạn thân mến, chia trí nhiều khi không phải là tội mà có thể là một cơn cám dỗ để bạn phải chiến đấu, nên bạn cần phân biệt rằng chia trí có thể đến từ 3 phía sau đây :

Trước hết có thể từ chính bạn, người chủ động chia trí, khi nghĩ đến điều gì đó trong thánh lễ. Thí dụ sắp đến kỳ thi, bạn cố ý nhớ đến các bài học. Bạn cần phải bỏ loại chia trí này để tập trung cho việc dự lễ.

Tiếp đến, chia trí có thể từ ma quỷ muốn cám dỗ bạn, khiến cho bạn không thể gặp gỡ hay tiếp xúc thân mật với Chúa. Để vượt qua cơn cám dỗ, bạn có thể thưa chuyện trực tiếp với Chúa về điều mình đang bận tâm suy nghĩ. Nếu cơn cám dỗ là do ma quỷ, chúng sẽ bỏ chạy và bạn không còn nghĩ đến vấn đề đó nữa.

Cuối cùng, cơn cám dỗ có thể từ phía Chúa vì Ngài muốn soi sáng cho bạn một điều gì đó khi tiếp xúc với Ngài. Bạn hãy nói chuyện với Chúa về điều mình chia trí và lắng nghe Chúa chỉ dạy. Bạn sẽ tìm được sự bình an để tiếp tục thánh lễ”.

CGVDT