T3, 06 / 2019 1:27 Sáng | Đức Tin Jesus

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 429

Con chào Cha! Chúng con muốn chuyển về sống với ba mẹ vợ, nhưng ba mẹ vợ con là người đạo Phật (vợ con theo đạo khi lấy con). Nếu về sống chung trong nhà đã có bàn thờ Phật. Giờ con phải để bàn thờ Chúa như thế nào? Xin Cha chỉ giúp con vấn đề này. Con cám ơn Cha!

Nguyễn Quốc Trưởng

Đáp:

Bạn Quốc Trưởng thân mến,

Trước tiên tôi muốn trình bày cho bạn hiểu về giá trị của các tôn giáo khác dưới cái nhìn của Giáo Hội Công giáo ngày nay. Thánh Công đồng Vaticanô II trong tuyên ngôn về mối liên hệ của Giáo Hội với các Tôn giáo khác ngoài Kitô Giáo (Nostra aetate) đã khẳng định:“Từ thuở xa xưa cho đến thời đại hôm nay, nơi nhiều dân tộc khác nhau, vẫn có những cảm nhận nào đó về một quyền lực tàng ẩn trong những biến chuyển của vạn vật và trong các biến cố của đời người, hơn nữa, đôi khi cũng thấy xuất hiện quan niệm về một Đấng Thượng Đế tối cao hoặc ngay cả nhận thức về một Người Cha. Cảm nhận và quan niệm đó đã đi vào cuộc sống các dân tộc qua cảm thức sâu xa về tôn giáo. (…) Phật giáo, với nhiều tông phái khác nhau, đã nhận ra sự bất túc tận căn của thế giới vô thường này và chỉ dạy cho những kẻ thành tâm và tin tưởng con đường tìm thấy sự giải thoát trọn vẹn hay đạt đến sự giác ngộ tối thượng, nhờ những cố gắng của bản thân hoặc sự trợ lực của ơn trên. (…) Giáo Hội Công giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo ấy. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo Hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết của các tôn giáo, dù có nhiều điểm khác với chủ trương và đề nghị của Giáo Hội, nhưng vẫn thường mang lại một tia sáng của chính chân lý đang chiếu soi tất cả mọi người. Tuy nhiên, Giáo Hội rao giảng và phải không ngừng rao giảng Chúa Kitô, Đấng là ‘đường, sự thật và sự sống’ (Ga 14,6) trong Người, con người tìm được đời sống tôn giáo sung mãn và nhờ Người, Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình” (số 2).

Vì thế, Giáo Hội khuyến khích con cái mình nhìn nhận, gìn giữ và làm tăng triển những giá trị tâm linh, luân lý cũng như các giá trị xã hội-văn hóa nơi những tín đồ thuộc các tôn giáo khác, nhờ việc đối thoại và hợp tác với thái độ thận trọng và bác ái, trong khi vẫn nêu cao chứng tá của niềm tin và đời sống Kitô giáo”.

Vì vậy, việc bạn dọn về ở chung nhà bên vợ có bàn thờ Phật, bạn hãy tôn trọng niềm tin của gia đình vợ, đừng có một thái độ, một lời nói nào làm xúc phạm đến niềm tin của gia đình bên vợ. Tuy nhiên, bạn phải luôn khẳng định đến đức tin của bạn, và hãy làm chúng cho đức tin đó. Trước nhất, bạn và gia đình bạn phải xác tín niềm tin vào một Thiên Chúa Duy nhất với Ba Ngôi vị: Cha, Con và Thánh Thần, và chúng ta phải yêu mền Thiên Chúa trên hết mọi sự và chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi. Chúng ta cũng xác tín niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Người là Ngôi Hai nhập thể xuống thế làm người để tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta, và chúng ta mạnh mẽ khảng định rằng, Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, ngoài Người ra chẳng ai có thể mang lại cho chúng ta sự sống đời đời.

Để có thể giúp bạn luôn xác tín niềm tin của mình, bạn có thể làm một bàn thờ có tượng Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá trong các phòng sinh hoạt riêng của vợ chồng bạn.

Và đây cũng là cơ hội để bạn làm tông đồ, bạn hãy làm chứng về Chúa Kitô qua cuộc sống đầy tình bác ái của vợ chồng bạn, như Đức Kitô đã nói: người ta cứ dấu này mà nhạn biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau (Ga 13, 35).

Dấu chỉ chúng ta thuộc về Chúa không là bàn thờ bên ngoài, nhưng chính yếu là đời sốn đức tin của chúng ta qua việc chúng ta trung thành tuân giữ giới răn Chúa truyền và những gì Hội Thành dạy, chẳng hạn luôn trung thành trong việc đi dâng lễ, nhất là vào các ngày Chúa nhật, đọc kinh tối trong gia đình bạn, thi hành việc bác ái với mọi người….

Chúc bạn và vợ bạn trở thành người tông đồ nhiệt tình của Chúa Kitô.