Tin vui mừng vỡ òa cho Giáo Hội Việt Nam

Tin vui mừng vỡ òa cho Giáo Hội Việt Nam

Uỷ Ban Hồng Y và Giám Mục thuộc Bộ Tuyên Thánh tại Vatican đã vừa biểu quyết đồng loạt chấp nhận Án Tuyên Thánh của:

Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận

Ngài là chứng nhân anh hùng của đức tin và niềm hy vọng trong thời đại chúng ta, mở đường cho việc Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Sắc Chỉ nâng Đức Cố Hồng Y lên bậc Đá ng Kính.

Với bước ngoặt quan trọng này, Tân Đấng Đá ng Kính sẽ tiến gần hơn đến bậc Chân Phước và cuối cùng là được tuyên phong Hiển Thánh.

Các bước để được phong Thánh:

1. Lập hồ sơ phong & điều tra

2. Nâng lên BẬC TÔI TỚ CHÚA

3. Nâng lên BẬC ĐÁNG KÍNH

4. Phong CHÂN PHƯỚC- Á THÁNH

5. Phong HIỂN THÁNH

Thực ra trước mặt Chúa, Người đã là Thánh, nhưng tuyên thánh là để làm nổi bật & cho con cái Giáo hội noi gương bắt chước các nhân đức anh hùng của Người

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments