T6, 10 / 2019 7:50 Sáng | Đức Tin Jesus

Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân sinh ngày 6 tháng 7 năm 1953 tại Ninh Bình, thuộc Giáo phận Phát Diệm. Thân mẫu và gia đình của Cha hiện là giáo dân giáo xứ Kim Thượng, hạt Gia Kiệm, thuộc Giáo phận Xuân Lộc.Đức Cha Giuse Đỗ Văn Ngân

Từ năm 1965 đến năm 1973, học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1973, thầy Ngân học tại Giáo hoàng Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt cho đến năm 1977 khi Giáo Hoàng Học Viện bị giải tán.

Ngày 14 tháng 01 năm 1992, thầy chịu chức Linh mục, tại Giáo phận Xuân Lộc. Sau khi được thụ phong, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cử tân linh mục Ngân về làm linh mục phó giáo xứ Ninh Phát. Linh mục Ngân giữ chức vụ phó xứ đến năm 1994 thì lên chức linh mục chánh xứ giáo xứ Ninh Phát và giữ chức vụ này đến năm 2005.

Năm 1995 đến năm 2005, linh mục Ngân được cử là công chứng viên tòa án hôn phối GP Xuân Lộc.

Năm 1998, cha Ngân được cấp bằng Cử nhân Văn học tại Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Saìgon.

Từ năm 2005 đến năm 2006, ngài là Giáo sư Đại Chủng Viện và Quản nhiệm Giáo xứ Suối Tre.

Năm 2006, Cha được cử đi du học tại Philippines tại đại học Santo Tomas ở Manila đến năm 2010, nhận văn bằng Triết học.Đức Cha Giuse Đỗ Văn Ngân

Sau đó, cha trở về chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng Viện, đặc trách phân ban triết học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Ngày 10 tháng 6 năm 2016, tân giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo chọn cha Ngân làm Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc.

Ngày 2 tháng 5 năm 2017, Tòa Thánh loan tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm linh mục Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện là Tổng đại diện Giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục Phụ tá Giáo phận này.

2019 – 2022: Chủ tịch UB Giáo Lý Đức Tin – HĐGMVN