T2, 10 / 2020 11:08 Sáng | Đức Tin Jesus

Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
v/v Bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục

Trong dịp Tĩnh Tâm thường niên của Linh mục Giáo phận Hải Phòng tại Trung tâm Mục vụ, Đức Tổng Giám mục – Giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng đã họp Ban Tư Vấn vào chiều ngày 01 tháng 10 năm 2020, để bàn công việc chung, trong đó có việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục. Căn cứ nhu cầu thực tế và sau khi tham khảo ý kiến của Ban Tư vấn, Đức Tổng Giám mục đã quyết định như sau:

Lịch thuyên chuyển linh mục Hải Phòng 2020Lịch thuyên chuyển linh mục giáo phận Hải Phong 2020

1. Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng – Chính xứ Đào Xá
2. Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh – Chính xứ Đông Xuyên
3. Cha Đaminh Cao Văn Đức – Chính xứ Đông Côn
4. Cha Gioakim Nguyễn Đình Hiệp – Chính xứ Xâm Bồ
5. Cha Giuse Hoàng Văn Khiển – Chính xứ Lão Phú
6. Cha Giuse Vũ Văn Khương – Chính xứ Trang Quan – Đồng Giới
7. Cha Giuse Phạm Văn Sửu – Chính xứ Đồng Vạn
8. Cha Antôn Vũ Ngọc Thạch – Chính xứ Mạn Nhuế
9. Cha Giuse Nguyễn Văn Thạnh – Chính xứ Hà Lai
10. Cha Phanxicô Xavie Trần Đức Thảo – Chính xứ An Tân, gồm 2 giáo họ trực thuộc: Cống Mỹ và Lương Quán
11. Cha Antôn Nguyễn Văn Thục – Chính xứ Lương Khê
12. Cha Augustinô Hoàng Ngọc Toàn – Chính xứ Đồng Bình
13. Cha Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng – Chính xứ Phần Lâm
14. Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng – Chính xứ Phương Quan
15. Cha Giuse Nguyễn Thành Công – Phó Quản Lý Tòa Giám Mục
16. Cha Phêrô Hoàng Văn Độ – Phụ tá xứ Hải Dương
17. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải (Sinh 1982; Lm 2019) – Phụ tá xứ Hòn Gai
18. Cha Phêrô Đoàn Văn Giáp – Phụ tá xứ Hữu Quan
19. Cha Antôn Vũ Văn Trọng – Phụ tá xứ Mạo Khê

Chương trình thuyên chuyển các Cha sẽ được thực hiện trong tháng 11 và 12 năm 2020. Xin quý Cha Quản Hạt lo liệu, hướng dẫn các Giáo xứ có liên hệ trong việc tổ chức đón Cha xứ mới. Xin quý Cha và Anh chị em cầu nguyện để chương trình thuyên chuyển được diễn ra cách tốt đẹp theo ý Chúa.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy Giáo phận cầu bầu cho Quý Cha và Anh chị em được muôn phúc lành của Chúa.

Hải Phòng, ngày 02-10-2020

Giuse Nguyễn Văn Thông
Linh mục Đại diện Giám quản Tông tòa