T5, 05 / 2018 4:56 Chiều | Đức Tin Jesus

THƠ : MÂN CÔI THẬP GIÁ SÓNG ĐÔI

Tháng Hoa kính dâng Mẹ

Mân Côi thập giá sóng đôi

Con đường nên thánh Mẹ mời gọi con

Ý riêng gác lại cho tròn

Khiêm nhường, bác ái sắt son với Lời.

Việc làm nhỏ bé tức thời

Quyết tâm nên thánh gữa đời dối gian

Đường nên thánh, lắm gian nan

Mỗi ngày bổn phận lo toan chu toàn.

Đi cùng Mẹ với sẵn sàng

Vui, Thương, Mừng, Sáng hôn hoàng đồi xưa

Gập ghềnh đường trải nắng mưa

Bình an ngắn lắm đưa vào hư hao.

Bất an làm nóng khát khao

Mà Ngài đặt để đường nao tìm về

Dù rơi hoàn cảnh não nề

Ai đâu thoát khỏi bến mê cuộc đời.

Giàu nghèo vẫn khổ tâm thôi

Mỗi người thập giá theo thời sức ta

Chúa đo, Chúa đặt đó mà

Gọi mời phó thác nơi Tòa Xót Thương.

Kéo lê thập giá đời thường

Lúc vui thì vác buồn thương xa rời

Xin đừng làm thánh nửa vời

HÃY ĐI CHO TRỌN CUỘC ĐỜI VÌ YÊU.( thánh Teresa Hài Đồng)

Mẹ ơi xin giúp đường chiều

Thời gian sót lại cô liêu không còn

Giúp con yêu Chúa vẹn tròn

Nhờ Mẹ con bước lên non mỗi ngày.

Kim Hai Pham Thi