" />R.I.P. DÒNG CHÚA CỨU THẾ BÁO TIN
Home » Giáo Hội Việt Nam » R.I.P. DÒNG CHÚA CỨU THẾ BÁO TIN

R.I.P. DÒNG CHÚA CỨU THẾ BÁO TIN

R.I.P. DÒNG CHÚA CỨU THẾ BÁO TIN

Cha Máccô BÙI QUAN ĐỨC, CSsR đã về bên Chúa vào lúc 21:30 ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

NGÀY LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG…

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho cha Macco Bùi Quan Đức.

Cha Macco Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn

Khấn Lần đầu: 01.08.1992

Khấn Trọn đời: 01.08.1996

Lãnh sứ vụ Linh mục: 04.09.1999

Cha đã về với Chúa sau 52 năm làm con Chúa trên dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng Thứ Hai, ngày 21.05.2018 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23.05.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

– Sau Thánh lễ, thi hài cha Mác-cô sẽ được hoả tá ng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho cha Mác-cô Bùi Quan Đức, C.Ss.R.

About admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *