T2, 12 / 2020 4:29 Chiều | Đức Tin Jesus

 

MỤC
SUY NIỆM

Những lời
cầu nguyện thật sự có ích không?

Nếu Thiên Chúa biết điều chúng ta cần trước khi chúng ta
xin Người, vậy mục đích của lời cầu nguyện là gì?


Tất cả chúng ta đều
biết lời cầu nguyện không phải là câu “thần chú” mà con người sử dụng đối với
Thiên Chúa. Hành vi cầu nguyện không phụ thuộc vào việc kể lể dài dòng hoặc
phát minh ra một vài công thức phép thuật cho phép chúng ta điều khiển thời
gian và những biến cố để giảm bớt nỗi sợ hãi, cũng như thỏa mãn mong muốn của
mình. Chúa Giêsu đã dạy rất rõ về điểm này: “Khi
cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là
được nhận lời”
(Mt 6, 7). Điều lạ lùng là lời cầu nguyện không tác động
nhiều trên Thiên Chúa,
nhưng nó lại tác động nhiều trên chúng ta.

Đó là lý do tại sao
Thánh Tông đồ Phaolô kêu gọi chúng ta “cầu nguyện luôn” (1Tx 5, 17). Chúng ta
phải luôn cầu nguyện để: quay về với Thiên Chúa, mở lòng hướng về sự hiện diện
của Người, lắng nghe điều Người nói với chúng ta, đặt Người vào trong cuộc sống
chúng ta và trong anh chị em chúng ta,
kết hiệp chúng ta với Thánh ý Người. Đằng sau mỗi lời cầu xin cá nhân, cần
có một điều cơ bản, đó là ước muốn của chúng ta phải vì Chúa. Không có điều đó,
chúng ta có nguy cơ rơi vào mâu thuẫn thiêng liêng, và đời sống thiêng liêng
của chúng ta sẽ bị suy yếu. Thật vậy, lời cầu xin vì Chúa bao gồm việc mong đợi
tất cả mọi sự theo Chúa, nhưng sẽ là mâu thuẫn khi trong thực tế chúng ta không
mong đợi gì theo Chúa.

Thiên Chúa rất vui khi chúng ta cầu nguyện

Thánh Gioan Thánh
giá khuyến cáo chúng ta: chúng ta nên yêu mến Thiên Chúa là Đấng ban ơn, hơn là
yêu thích ơn mà Người ban cho ta. Trong cùng một logic như thế, chúng ta nên
hiểu những lời đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng thứ tư: “Các anh tìm gì?” Chúng ta đang háo hức
tìm kiếm quá nhiều thứ! Nhưng chính Đức Giêsu là Đấng cho chúng ta câu trả lời
đúng đắn: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm
cho.” (Mt 6, 33).
Điều này cũng soi sáng cho chúng ta về “những ý nguyện”
rõ ràng trong lời cầu nguyện của mình.

Chúng ta có thể dễ
dàng xin Thiên Chúa hàng ngàn điều liên quan đến những vấn đề toàn cầu trong
đời sống chúng ta, cũng như đến những chi tiết nhỏ bé, dựa trên tình huống mà
những điều này liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến vinh quang Thiên Chúa. Như
Thánh Augustinô đã viết ở phần kết trong lá thư gửi Proba về cầu nguyện: “Chúng ta không xin gì, nhưng những điều
chúng ta xin đã thật sự chứa trong Kinh Lạy Cha.”
Lời Kinh mà Chúa Giêsu
ban cho chúng ta cũng là lời nguyện của chính Ngài, đã trở thành lời nguyện của
chính chúng ta: “Xin cho Ý Cha được thể
hiện”.
Vì thế, lúc này chúng ta có thể trở lại với vấn đề ban đầu của chúng
ta: Nếu Cha chúng ta ở trên Trời biết con cái Người cần gì ngay cả trước khi họ
nói với Người, và nếu Người luôn mong muốn ban cho họ điều tốt nhất, thì tại
sao chúng ta phải thưa với Người về những ước muốn của chúng ta?

Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa Cha không phải là người cha theo
chủ nghĩa gia trưởng. Người không muốn chống lại ý muốn của chúng ta, kể cả khi
cứu chúng ta.
Vì thế, Thiên Chúa hạnh phúc khi chúng ta biết kết hợp và thêm tình yêu và sự
dấn thân của chúng ta vào lời cầu nguyện mạnh mẽ, thuần khiết và hoàn hảo của
Con Yêu Dấu của Ngài, một lời cầu nguyện vốn luôn được nhậm lời. Và Thiên Chúa
cũng hạnh phúc khi chúng ta cầu nguyện nhân Danh Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh
Thần – Đấng chuyển cầu cho chúng ta được theo như ý Thiên Chúa muốn.

Linh mục Alain
Bandelier

Dung Hạnh chuyển ngữ từ aleteia.org