T6, 11 / 2017 7:12 Chiều | Đức Tin Jesus

Tháng 11 hàng năm là thời gian đặc biệt nhắc nhở người Công giáo kính nhớ và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, cha mẹ, người thân và tất cả các linh hồn đã qua đời trong tình thương của Chúa. Trong tâm tình đó, người Công giáo Việt Nam cũng được mời gọi kính nhớ và cầu nguyện cho các Đức giám mục Việt Nam đã qua đời, những người đã hy sinh trọn cuộc đời cho công cuộc rao giảng Tin Mừng, giúp người Công giáo Việt Nam được triển nở về đời sống đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thương đưa các ngài đến chung hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên trời.

Các Giám mục Việt Nam đã qua đời

Tháng 1

09/01/1995: Ðức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của

Gm. Phó Gp. Phú Cường (1976 – 1982)

17/01/2007: Ðức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật

Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1988 – 2004)

22/01/1989: Ðức cha Giuse Phan Thế Hinh

Gm. Phó Gp. Hưng Hóa (1976 – 1985)

Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1985 – 1989)

23/01/1988: Ðức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

Gm. Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1950 – 1960)

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Qui Nhơn (1960 – 1963)

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Đà Nẵng (1963 – 1988)

28/01/1992: Ðức cha Đaminh Đinh Huy Quảng

Gm. Chính tòa Gp. Bắc Ninh (1975 – 1992)

31/01/2013: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu Gm.

Chính tòa Gp. Vĩnh Long (1968 – 2001)

Tháng 2

01/02/1990: Ðức cha Phêrô Phạm Tần

Gm. Phó đại diện tông tòa Gm. Thanh Hóa (1959 –1960)

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thanh Hóa (1960 – 1990)

14/02/2017: Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà

Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1975 – 2009)

15/02/1997: Ðức cha Giuse Phạm Văn Thiên

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phú Cường (1965 – 1993)

22/02/1988: Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng

Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1974 – 1998)

22/02/1995: Ðức cha Louis Hà Kim Danh

Giám mục Phó Gp. Phú Cường (1982 – 1993)

Gm. Chính tòa Gp. Phú Cường (1993 – 1995)

22/02/2009: Ðức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

TGM. Gp. Hà Nội (1994 – 2005)

Tháng 3

01/03/2017: Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống

Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (2001 – 2009)

Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2009 – 2017)

10/03/1999: Ðức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Gm. Chính tòa Gp. Hải Phòng (1979 – 1999)

12/03/1987: Ðức cha Ðaminh Lê Hữu Cung

Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1975 – 1987)

14/03/1989: Ðức cha Giuse Maria Ðinh Bỉnh

Gm. Phó Gp. Thái Bình (1979 – 1982)

Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1982 – 1989)

16/03/2006: Ðức cha Anrê Nguyễn Văn Nam

Gm. Phó Gp. Mỹ Tho (1975 – 1989)

Gm. Chính tòa Gp. Mỹ Tho (1989 – 1999)

24/03/1969: Ðức cha Phaolô Trần Ðình Nhiên

Gm. Phó Gp. Vinh (1963 – 1969)

Tháng 4

24/04/1967: Ðức cha Tađêô Lê Hữu Từ

Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1945 – 1959)

Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1948 – 1950)

24/04/1989: Ðức cha Giuse Trần Văn Thiện

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Mỹ Tho (1960 – 1989

Tháng 5

05/05/2001: Ðức cha Phaolô Bùi Chu Tạo

Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1956 – 1960)

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phát Diệm (1960 – 1998)

06/05/2015: Ðức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi

Gm. Giám quản tông tòa Gp. Sài Gòn (1993 – 1998)

Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (1979 – 2005)

07/05/1974: Ðức cha Giuse Lê Quý Thanh

Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1964 – 1974)

09/05/1992: Ðức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu

Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1991 – 1992)

13/05/2012: Ðức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vĩnh Long (1960 – 1968)

18/05/1990: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Gm. Chính tòa TGP. Hà Nội (1978 – 1990)

20/05/1974: Ðức cha Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn

Gm. Chính Tòa Gp. Qui Nhơn (1963 – 1974)

21/05/2003: Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

Gm. Phó Gp. Nha Trang (1997 – 2003)

23/05/2011: Ðức cha Giuse Nguyễn Tích Ðức

Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1997 – 2000)

Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (2000 – 2006)

28/05/1944 Ðức cha Gioan Maria Phan Ðình Phùng

Gm. Phó đại diện tông tòa Gp Phát Diệm (1940 – 1943)

Tháng 6

03/06/2000: Ðức cha Phaolô Huỳnh Ðông Các

Gm. Chính tòa Gp. Qui Nhơn (1974 – 1999)

07/06/1982: Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thái Bình (1960 – 1982)

08/06/1988: Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Cần Thơ (1960 – 1964)

TGM. Phó Gp. Huế (1964 – 1968)

TGM. GP. Huế (1968 – 1998)

09/06/2003: Ðức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1975 – 1994)

Gm. Chính tòa Gp. Thanh Hóa (1994 – 2003)

10/06/2009: Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Long Xuyên (1960 – 1997)

17/06/1974: Ðức cha Giuse Lê Văn Ấn Gm.

Chính tòa tiên khởi Gp. Xuân Lộc (1965 – 1974)

20/06/1990: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang

Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1965 – 1990)

29/06/1969: Ðức cha Giuse Trương Cao Ðại

Gm. Đại diện tông tòa Gp. Hải Phòng (1953 – 1960)

30/06/2001: Ðức cha Louis Phạm Văn Nẫm

Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1977 – 1999)

Tháng 7

01/07/1995: Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

Gm. Đại diện Tông tòa Gp Cần Thơ (1955-1960)

TGM. TGP. Sài Gòn (1960 – 1995)

06/07/1978: Ðức cha Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức

Gm. Đại diện tông tòa Gp. Vinh (1951 – 1960),

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vinh (1960 – 1971)

06/07/1978: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Năng

Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1971 – 1978)

06/07/2005: Ðức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạ

Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1979 – 2000)

07/07/2012: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

Gm. Phó Gp. Đà Nẵng (1975 1988)

Gm. Chính tòa Gp. Đà Nẵng (1988 – 2000)

11/07/1949: Ðức cha Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng

Gm Việt Nam tiên khởi,

Gm. Gp. Phát Diệm

Tháng 8

04/08/1990: Ðức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Buôn Mê Thuột (1967 – 1990)

17/08/2013: Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB

Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (2001 – 2013)

17/08/2013: Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Tân Gm.

Chính tòa Gp. Vĩnh Long (2001 – 2013)

18/08/1977: Ðức cha Phêrô Khuất Văn Tạo

Giám quản tông tòa Gp. Bắc Ninh (1955 – 1963)

Giám quản tông tòa Gp. Hải Phòng (1955 – 1960)

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Hải Phòng (1960 – 1977)

18/08/2014: Ðức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Gm. Phó Gp. Phan Thiết (2001 – 2005)

Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2005 – 2009)

Tháng 9

02/09/1998: Ðức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Lạng Sơn–Cao Bằng (1960 – 1998)

05/09/1973: Ðức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền

Gm. Đại diện tông tòa Gp. Sài Gòn (1955 – 1960)

Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1960 – 1973)

16/09/2002: Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1967 – 1975)

Gm. Phó Gp. Sài Gòn (1975 – 1995)

Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình (1994 – 1998)

Chủ tịch Công lý và Hòa bình (1998 – 2002)

17/09/2009: Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng

Gm. Phụ tá TGP. Hà Nội (1994 – 2006)

23/09/2011: Ðức cha Giuse Trịnh Chính Trực

Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1981 – 1990)

Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (1990 – 2000)

24/09/2006: Ðức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến

Gm. Phó Gp. Bắc Ninh (1988 – 1994)

Gm. Chính Tòa Gp. Bắc Ninh (1994 – 2006)

Tháng 10

02/10/1976: Ðức cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1965 – 1976)

05/10/2017: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1990 – 2009)

06/10/1987: Ðức cha Giuse Phan Văn Hoa

Gm. Phụ tá Gp. Qui Nhơn (1976 – 1987)

17/10/2010: Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận

Gm. Phó Gp. Cần Thơ (1975 – 1990)

Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1990 – 2010)

Tháng 11

13/11/1985: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang

Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1960 – 1985)

17/11/2011: Ðức cha Alexis Phạm Văn Lộc

Gm. Chính tòa Gp. Kontum (1975 – 1995)

27/11/1948: Ðức cha Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn

Gm. Giám quản tông tòa Gp. Bùi Chu (1935 – 1948)

27/11/1978: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê

TGM. Chính tòa tiên khởi TGP. Hà Nội (1960 – 1978)

Tháng 12

11/12/1999: Ðức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất

Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1987 – 1999)

13/12/1984: Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Huế (1960 – 1968)

15/12/1981: Ðức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến

Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1977 – 1981)

20/12/1974: Ðức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh

Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Bùi Chu (1960 – 1974)

20/12/2007: Ðức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp

Gm. Phó Gp. Vĩnh Long (1975 – 2000)