T7, 05 / 2018 1:23 Sáng | Đức Tin Jesus

Tu viện Phanxicô Vĩnh Phước, Nha Trang vừa ra ai tín khi Thầy Philipphê Lê Văn Tâm, đã an nghỉ trong Chúa lúc 1 giờ 11’ sáng thứ sáu ngày 04/05/2018, hưởng thọ 103 tuổi, với 62 năm khấn Dòng[1].

Thầy Philipphê Lê Văn Tâm sinh ngày 24/01/1915 tại Chợ Mới, Khá nh Hòa. Thầy khấn lần đầu trong dòng Phanxicô ngày 10/08/1956. Theo thông báo từ Tu viện Phanxicô Vĩnh Phước, Nha Trang, nơi thầy đang sinh hoạt, cho biết Thánh lễ an táng sẽ diễn ra vào 01 giờ trưa thứ Bảy ngày 05/05/2018. Thánh lễ do Đức Giám mục giáo phận Nha Trang, Đức cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế tại nhà nhờ Antôn Vĩnh Phước.

Thầy Philipphê đã trải qua hành trình hơn 1 thế kỷ, mỗi bước chân của thầy mang theo dấu ấn của nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Suốt 62 năm khấn dòng, thầy đã chọn linh đạo của Thánh Phanxicô khi sống đơn sơ, khó nghèo và âm thầm, để rồi khi kết thúc hành trình 103 năm, thầy ra đi trong bình an và vui tươi.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho thầy sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.