" /> Kinh xin ơn chữa lành
Home » Giáo Hội Việt Nam » Kinh xin ơn chữa lành

Kinh xin ơn chữa lành

Kinh xin ơn chữa lành

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH

Lời kinh được chuẩn nhận bởi Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.

Kinh xin ơn chữa lành

Nguồn: giaophanmytho.net

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *