T2, 12 / 2020 4:26 Chiều | Đức Tin Jesus

GỢI Ý TĨNH
TÂM MÙA VỌNG 2020 CỦA VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News (17.12.2020) – Mùa Vọng, mùa chuẩn
bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh, Vatican News Tiếng Việt có chương trình tĩnh
tâm online 8 ngày với chủ đề “Vọng Giữa Mùa Covid”, theo hình thức gợi ý cầu
nguyện và người tham dự được mời gọi dành giờ cầu nguyện riêng mỗi ngày với những
điểm gợi ý của Linh mục Giuse Cao Gia An, SJ.

Gợi ý tĩnh tâm ngày 1, Thứ Tư – 09/12: Dọn Nhà Đón Chúa

 

Gợi ý tĩnh tâm ngày 2, Thứ Năm – 10/12: Tỉnh Thức

 

Gợi ý tĩnh tâm ngày 3, Thứ Sáu – 11/12: Gioan Tẩy Giả, Người Dọn Đường

 

Gợi ý tĩnh tâm ngày 4, Thứ Bảy – 12/12: Mùa Đợi Chờ, Mùa Hy Vọng

 

Gợi ý tĩnh tâm ngày 5, Thứ Hai – 14/12: Mùa Ánh Sáng

 

Gợi ý tĩnh tâm ngày 6, Thứ Ba – 15/12: Thánh Giuse, Mẫu Gương Sống Mùa Vọng

 

Gợi ý tĩnh tâm ngày 7, Thứ Tư – 16/12: Đức Maria, Người Nữ của Mùa Vọng

 

Gợi ý tĩnh tâm ngày cuối, Thứ Năm – 17/12: Mùa Tình Yêu


Nguồn: vaticannews.va/vi