T5, 10 / 2020 1:04 Sáng | Đức Tin Jesus

Vừa Qua Tòa Giám Mục Phan Thiết đã ra 1 thông báo về việc giải thể 1 Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu trong Giáo Phận Phan Thiết, và cấm mọi hoạt động của tu đoàn này trong Giáo phận Phan Thiết,

bởi lẽ Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu đã vi phạm nhiều lần trong suốt khoảng thời gian dài, từ năm 2013 đã được cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống cảnh báo và giáng chức bề trên tồng quyền của tu đoàn lúc bấy giờ và cho cơ hội 3 năm để thanh luyện và khắc phục.

Nhưng cho đến nay Tu Đoàn Nam thừa sai Thánh Mẫu vẫn không khắc phục được và làm xáo trộn hơn trong cộng đoàn tu trì và trong cộng đoàn dân Chúa.

Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng sau nhiều lần suy xét, cùng ban cố vấn, ban tu sĩ giáo phận Phan Thiết đã ra quyết định rất khó khăn, nhưng cần thiết cho Giáo Phận Phan Thiết, đó là giải thể Tu Đoàn Nam thừa sai Thánh Mẫu.

Sau đây là thông báo của Tòa Giám Mục Phan Thiết:

Năm 1991, Linh mục Phanxicô Maria Nguyễn Viết Linh đã quy tụ một số anh em ao ước được phục vụ Hội Thánh một cách tích cực hơn trong đời sống dâng hiến và tông đồ truyền giáo.

Từ đó họ tập sống cộng đoàn, giúp việc mục vụ tại các giáo xứ, làm công tác truyền giáo và bác ái tại các giáo điểm.

Giải Thể 1 Dòng Tu Ở VN, Thông Báo từ Tòa Giám Mục Phan Thiết về Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu

Lược sử

Năm 1991, Linh mục Phanxicô Maria Nguyễn Viết Linh đã quy tụ một số anh em ao ước được phục vụ Hội Thánh một cách tích cực hơn trong đời sống dâng hiến và tông đồ truyền giáo. Từ đó họ tập sống cộng đoàn, giúp việc mục vụ tại các giáo xứ, làm công tác truyền giáo và bác ái tại các giáo điểm.

Ngày 08/12/1994, cha Phanxicô đệ trình lên Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, một đơn xin thành lập Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế.

Ngày 05/05/1996, cha lại trình lên Đức cha bản báo cáo về tình hình của anh em hiện diện tại 03 giáo điểm, cố gắng sống Bác Ái để trở thành nhân chứng của Chúa Kitô, và loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa, cũng như để phục vụ Hội Thánh địa phương và con người.

Ngày 15/05/1996, để khuyến khích tinh thần tận hiến và dấn thân của những anh em này, Đức cha Nicôla đã quyết định nâng nhóm này thành một Hội Đạo Đức (Pia Unio) gọi là Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế, đồng thời phê chuẩn bản Hiến luật của Tu Đoàn và cho thử nghiệm 7 năm.

Vào ngày 24/04/2004, Tòa Thánh ban sắc lệnh chấp thuận cho thiết lập Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế.

Ngày 22/07/2004, Tòa Thánh phê duyệt Hiến pháp của Tu Đoàn.

Ngày 08/12/2004, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức cha Nicôla, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã ký Nghị định thiết lập chính thức Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế, đồng thời châu phê và ban hành bản Hiến pháp mới của Tu Đoàn.

Ngày 30/12/2004, hai Tu Đoàn đã dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa và công bố chính thức “lễ Khai Dòng,” tại Tòa Giám mục Phan Thiết. Cũng trong thánh lễ này Tòa Giám mục công bố văn thư Tòa Thánh cho phép thiết lập Tu Đoàn và nghị định thiết lập của Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi. Đây là hội Đời Sống Tông Đồ thuộc quyền Giáo phận. Riêng Tu Đoàn Nam gồm có giáo sĩ và tu sĩ.