T6, 06 / 2018 4:31 Sáng | Đức Tin Jesus

Tên/ Năm sinh/ Chịu chức/ Chức vụ/ Nhiệm sở/ Địa chỉ liên lạc

Giuse Đặng Xuân An 1963 2006
Phaolô Đổng Đức An – OP 1970 2003 Chánh xứ Minh Đức
Giuse Kiều Hoàng An 30/5/2016 Phụ tá Tân Phú
Giuse Maria Bùi Tuấn Anh 30/5/2015 ĐCV
Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh 28/6/2012 Phó xứ Thanh Đa
Phêrô Phạm Quang Ân 1975 2011 Trung Tâm Mục Vụ
Martinô Trần Đình Khiêm Ái 23/11/2013 Phó xứ Hà Đông
Giuse M. Đỗ Đình Ánh 1954 1992 Toà TGM
Gioan B. Võ Văn Ánh 1939 1968 Chánh xứ
Alphongsô Hoàng Ngọc Bao 1945 1972 Chánh xứ Bắc Hà
Ignatiô Nguyễn Quốc Bảo 1968 2005 Chánh xứ Thánh Linh
Giuse Vũ Duy Bảo (SDB) 2010
Phêrô Nguyễn Văn Bắc 1957 1992 Chánh xứ Tân Hiệp
Giuse Nguyễn Hữu Bằng 1930 1958 NH
Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích Chánh xứ Tam Hải
Đa Minh Nguyễn Đức Bình 1939 1965 Chánh xứ Thánh Tịnh
Luca Nguyễn Thanh Bình 1928 1958 NH
Gioan B. Nguyễn Xuân Bình 30/5/2016 Phụ tá Tân Hương
Giuse Phạm Văn Bình Chánh xứ An Tôn – COL
Phaolô Quách Quốc Bình Phó xứ Tam Hải
Phếrô Phạm Văn Bộ 1956 2001 Chánh xứ Bến Cát
Giuse Nguyễn Văn Bút 1930 1958 NH
Gioan B Trần Thanh Cao 1944 1970 Chánh xứ Đồng Tiến
Phaolô Maria Nguyễn Văn Cầu-CMC 28/6/2012
Gabriel Trịnh Công Chánh 1965 1999 Chánh xứ Tân Quy
Ignatiô Nguyễn Đức Chấn 1919 1944 NH
Antôn Nguyễn Quang Chẩn 30/5/2015 Phụ tá Thị Nghè
Phao Lô M Hoàng Minh Châu Phó xứ Chợ Đũi
Matthêô Lê Minh Châu 1932 1959 Qua đời
Phêrô Nguyễn Ngọc Châu 1/6/2013 Phó xứ Phú Xuân
Phaolô Đỗ Quang Chí 1947 1975
Gioakim Nguyễn Đăng Chí 1937 1966 NH
Martinô Đỗ Đức Chính 30/5/2016 Phụ tá Bình Thuận
Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh 1954 1990 Chánh xứ Xây Dựng
Phêrô Lê Văn Chính 1955 1998 Chánh xứ Cầu Kho
Giuse Nguyễn Bá Chính 1925 1954 NH
Gioan B. Đào Quốc Chung 1976 2011 Phó xứ Trung Mỹ Tây
Giuse Nguyễn Văn Chủ 1947 1975 Xóm Thuốc
Phêrô Lê Hoàng Chương 1966 1999 Chánh xứ Thánh Khang
Giuse Nguyễn Hoàng Chương 1/6/2013 Phó xứ Chí Hoà
Tôma Aquinô Hoàng Ngọc Công 1965 1998 Tân Dân
Phêrô Phạm Minh Công 1927 1957 NH
ĐaMinh Trần Đức Công 1951 1988 Chánh xứ Xóm Lách
Giuse Trần Thanh Công 1966 1999 Chánh xứ Vườn Xoài
Giuse Đỗ Mạnh Cường 1968 2001 Chánh xứ Thái Bình [email protected]
Phêrô Nguyễn Văn Cường 1950 2000 Chánh xứ Long Bình
Giuse Nguyễn Hữu Danh 2011 Phó xứ Xóm Chiếu
Phêrô Nguyễn Công Danh 1935 1963 Chánh xứ Thị Nghè
Antôn Nguyễn Thanh Danh 1973 2005 Phó xứ Tân Mỹ
Giuse Vũ Minh Danh 1957 1998 Tân Phước
Giuse Nguyễn Duy Diễm 1947 1975 Chánh xứ Thánh Gia
Martinô Đỗ Văn Diệp 1932 1961 Qua đời
Phanxicô Ass Nguyễn Văn Dinh 1963 1999 Bạch Đằng
Gioan B Đinh Hữu Dong 1925 1955 NH Phú Thọ Hòa
Phaolô Phạm Trung Dong 1946 1974 Thánh Phaolô
Phêrô Nguyễn Quang Duy
Đaminh Phạm Khắc Duy 1/6/2013 Phó xứ Tân Định
Tôma Trần Văn Dụ 1914 1943 NH Chí Hòa
ĐaMinh Đỗ Anh Dũng 1958 1998 < Qua đời >
ĐaMinh Hà Duy Dũng 1960 1999 Chánh xứ Tam Hà
Antôn Nguyễn Anh Dũng 1953 1987 Du học
Giuse Hoàng Ngọc Dũng 1964 1999 Du học
Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng 1969 2003 Chánh xứ Thánh Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Trí Dũng 1974 2007 Chánh xứ Cầu Lớn
Rôcô Nguyễn Kim Duy 1954 2000 Học Viện Mục Vụ
Phaolô Nguyễn Quốc Duy 1966 2007 Chánh xứ Thánh Gẫm
Đaminh Phạm Khắc Duy 1977 2013 Phụ tá
Tôma Huỳnh Bửu Dư 1954 1995 Chánh xứ Bình Đông
Gioan B Nguyễn Văn Dư 1937 1962 NH (Thị Nghè)
Giuse Lê Ngọc Đa 1973 2007 Chánh xứ Bình Thuận (BA)
Tôma Trần Bá Đài 1942 1995 Đắc Lộ
Giuse Phạm Đình Đại 1971 2003 Đông Quang
Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm 1971 2003 Chánh xứ Khánh Hội
Phêrô Cao Văn Đạt 1937 1966 ĐCV
Gioan Bt. Lê Quốc Đạt 30/5/2015 Phụ tá Phú Trung
Giacôbê Mai Phát Đạt 1954 2000 Chánh xứ Thủ Đức
Phanxicô Ass Lê Quang Đăng 1943 1969 Tân Hương
Phanxicô X Huỳnh Hữu Đăng 1932 1960 Toà TGM
Giuse Phạm Văn Đẩu 1942 1968 Tân Đức
Giacôbê Nguyễn Kim Điền 1957 1999 Qua đời 16/2/2014
Vinh Sơn Bùi Quang Điện 1948 1975 NB
Nicôla Đinh Quang Điện 1919 1960 NH (Phát Diệm)
Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh 1949 1977 Thái Hòa
Mactinô Chu Quang Định 2009 Phó xứ Phát Diệm
Giuse Đinh Bình Định 1923 1953 NH Thái Bình
Vinh Sơn Nguyễn Văn Định 1938 1966 Antôn
Anrê Vũ Bình Định 1945 1973 Bình Phước
Đaminh Maria Đoàn Quốc Đình-CMC 28/6/2012
ĐaMinh Đinh Công Đức 1970 2005 Phó xứ An Lạc
Giuse Nguyễn Minh Đức 2009 Chánh xứ Từ Đức
Inhaxiô Nguyễn Văn Đức 2009 Phó xứ Tân Định
Gioan B Nguyễn Xuân Đức 1945 1973 Thạch Đà
Gioan B Phạm Minh Đức 1968 2005 Chánh xứ Bàn Cờ
Giuse Trần Hải Giang 30/5/2015 Phó xứ Bình Thuận (TSN)
Gioan B Phạm Gioan 1974 2003 NB Chí Hòa
Giuse Vũ Viết Hà 1928 1957 NH Bùi Chu
Phêrô Nguyễn Hoàng Hai 1934 1962
Anrê Nguyễn Văn Hai 1936 1963 Đức Bà Fatima
Giuse Hoàng Đình Hải Phó xứ Chợ Quán
Gioakim Trần Tử Hải 1947 1975 Chánh xứ Phú Quý
Phêrô Trịnh Hồng Hải 1957 1998 Chánh xứ Phú Hiền
Gioakim Lê Hậu Hán 1969 2003 Chánh xứ Vĩnh Hòa
Phêrô Nguyễn Văn Hành 1971 2003 Chánh xứ Chính Lộ
Giuse Đỗ Đức Hạnh 28/6/2012 Phụ tá Tân Việt
Gioan B Nguyễn Đức Hân 1946 1975 Đắc Lộ
Giuse Đinh Đức Hậu 1969 2007 Chánh xứ An Phú – Tân Định
Giuse Nguyễn Thanh Hiền 1959 1999 Chánh xứ Nam Hưng
Lêô Nguyễn Văn Hiền 1920 1945 NH Chí Hòa,
Phêrô Nguyễn Văn Hiền 1954 1985 Học Viện Mục Vụ
Giuse Vũ Hữu Hiền 1954 1990 Du học
Gioan B Nguyễn Hữu Hiệp 1972 2007 Chánh xứ Thánh Mẫu
Philipphê Maria Nguyễn Thái Hiệp Phó xứ Vườn Xoài CMC
ĐaMinh Nguyễn Văn Hiệp 1964 2001 Vĩnh Hiệp
Anrê Trần An Hiệp 1961 1992 Chánh xứ Phú Lộc
Giuse Nguyễn Trọng Hiếu 2011 Phụ tá Lạng Sơn
Gioan B Nguyễn Văn Hiếu 1949 1988 Chánh xứ Chợ Cầu
Gioakim Nguyễn Văn Hiếu 1924 1951 NH (Thủ Thiêm)
Phanxicô X. Trần Minh Hiếu Phụ tá Khánh Hội
Giuse Trần Trung Hiếu 1969 2007 Chánh xứ Cao Thái
Phêrô Lã Quang Hiệu 1936 1963 Lộc Hưng
Martinô Bùi Huy Hoà Phí xứ Bắc Hà
Ignatiô Nguyễn Thới Hòa 1935 1962 Xóm Chiếu
Giuse Lê Hoàng 1967 2005 Chánh xứ Thiên Ân
Vinh Sơn Trần Văn Hòa 1944 1970 Bình Thới
Phanxicô Salê Nguyễn Quốc Hoàng 1960 1999 Bình Thuận
Giuse Tạ Huy Hoàng 1960 1999 Tống Viết Bường
Giuse Trịnh Thanh Hoàng 23/11/2013
Đa Minh Nguyễn Thế Hoạt 1941 1970
Tôma Trần Văn Hội 1950 1988 Chánh xứ An Lạc
Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng 1956 1992 Tân Hưng
Antôn Lương Thủ Hơn 1937 1970
ĐaMinh Hoàng Trọng Hợp 1967 2005 Giuse Thợ
Gioan B Phạm Văn Hợp 1944 1972 Tân Lập
Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn 1962 1999 Tử Đình
Phanxicô At Trần Đức Huấn 2009 Phanxicô Xaviê
Gioan B Huỳnh Văn Huệ 1940 1968 NB
Giuse Đỗ Mạnh Hùng 1957 1990 ĐCV
Gioan Maria Nguyễn Đức Hùng 2010
Giuse Nguyễn Mạnh Hùng 30/5/2015 Phụ tá Chợ Đũi
Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng 2011 Tân Chí Linh
Phanxicô X Trần Mạnh Hùng 1959 1992 Chánh xứ Gò Vấp
Gioan B Trần Như Hùng 1950 2001 Đắc Lộ
Gioan B Vũ Mạnh Hùng 1956 1991 Chánh xứ Hà Đông
Phêrô Vũ Minh Hùng 1964 2002 Thị Nghè
Laurensô Maria Vương Thế Hùng-CMC 28/6/2012
Giuse Đỗ Quốc Huy 30/5/2016 Phụ tá Phú Nhuận
Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy 1977 2007 Thủ Thiêm
Antôn Mai Đức Huy 1945 1972 Phú Hòa
ĐaMinh Đặng Quốc Hưng 1968 2001 Chánh xứ Lộc Hưng
Vinh Sơn Nguyễn Hưng 1927 1959 NH Chí Hòa
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 1960 2001 Chánh xứ Tân Định Du học
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 1970 2003 Gia Định
Maximilianô Kolbê Maria Nguyễn Thế Hưng-CMC 28/6/2012
Gioakim Trần Văn Hương 1960 1992 Chánh xứ Fatima Bình Triệu
ĐaMinh Trương Kim Hương 1941 1967 Phú Hạnh
Giuse Đinh Huy Hưởng 1943 1969 NB
Ernest Nguyễn Văn Hưởng 1950 1985 ĐCV,
Maximô Ngô Vĩnh Hy 1964 2005 Vườn Chuối
Giuse Đỗ Quang Khả 1966 2005 Chánh xứ Mông Triệu – BA
Giuse Phạm Đăng Khải 30/5/2015 Du học
Michael Đỗ Minh Khang 30/5/2015 Phụ tá Thiên Ân
Giuse Đỗ Quang Khang 1965 1999 Du học
Phêrô Đỗ Duy Khánh 1968 2001 Chánh Toà
Đaminh Lâm Quang Khánh 2009 Phó xứ Bùi Phát
Martinô Lê Ngọc Khánh 1924 1952 NH (Chánh Toà),
Giuse Bùi Bằng Khấn 1947 1973 Phát Diệm
Tôma Nguyễn Văn Khiêm 1934 1962 NH
Martinô Vũ Anh Khoa 30/5/2016 Phụ tá Phanxicô Xaviê
Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa 1971 2003 Du học
Phêrô Lê Thành Khoái 1941 1968 Chí Hòa
Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi 2011 Phụ tá Chợ Cầu
Giuse Nguyễn Minh Khôi 1967 1999 Vinh Sơn
Giuse Nguyễn Duy Khương 30/5/2016 Phụ tá Tân Phước
ĐaMinh Nguyễn Trung Kiên 1968 2001 Chánh xứ Trung Mỹ Tây
Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt Chánh xứ Bình Hòa
Giuse Trịnh Hưng Kỷ 1929 1957 NH (Đồng Công)
Giuse Phạm Bá Lãm 1944 1971 Chánh xứ Hòa Hưng
Giuse Nguyễn Văn Lãnh 2009 Phó Xứ Hòa Hưng
Giuse Đinh Quang Lâm 1975 2011 Phụ tá Hạnh Thông Tây
Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm 2011 Phụ tá Tân Phước
Gioan B Phạm Văn Lâm 1973 2007 Chánh xứ Lam Sơn
ĐaMinh Đinh Ngọc Lễ 1942 1967 Hà Nội
Vinh Sơn Vũ Đức Liêm 1967 2001 Hoàng Mai
Aloisiô Lê Văn Liêu 1939 1968
Giuse Hoàng Minh Liệu 1965 2007 Chánh xứ Thánh Cẩm
Vinh Sơn Lê Ngọc Linh 30/5/2015 Phó xứ Fatima Bình Triệu
Phanxicô X Đậu Nguyễn Hoàng Linh 1965 1999 Chánh xứ Nam Hòa
Giuse Đặng Chí Lĩnh 1969 2001 Du học
Phêrô Bùi Văn Long 1941 1972 Chánh xứ
Giuse Nguyễn Văn Long 1969 2007 Chánh xứ Bình Sơn
Phêrô Phạm Văn Long 1957 1992 Bình Xuyên
Giuse Trần Bình Long 30/5/2016 Phụ tá Tử Đình
Gioakim Vũ Ngọc Long 1933 1961 NH
Phanxicô X Bảo Lộc 1961 1992 Vườn Chuối
Michael Nguyễn Văn Lộc 1941 1970 Chánh xứ Phú Nhuận
Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc 1974 2007 Chánh xứ Hưng Phú
Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc 1970 2002 Phụ tá ĐMHCG-DCCT
Giuse Trần Năng Luật 1928 1957 NH (Châu Nam)
Gioan B Nguyễn Văn Luyến 1946 1974 Lạng Sơn
Giuse Phạm Hoàng Lương 1968 2001 Bàn Cờ,
Giuse Trần Văn Lưu 1952 1987 Chánh xứ Bình Thuận
Giuse Nguyễn Thế Mạnh 1939 1992 Nguyễn Duy Khang
Giuse Trần Đức Mến 1956 1992
Phanxicô X Bùi Văn Minh 1943 1972 Chí Hòa
Gioan B Hoàng Văn Minh 1931 1999
Gioan B Huỳnh Công Minh 1941 1966 Chánh Toà
Giuse Lê Đình Quế (Minh) 1941 1967 Tân Phú
Giuse Lê Hoàng Minh 1969 2007 Chánh xứ Châu Nam
Hilariô Nguyễn Công Minh 1925 1968 NH Chí Hòa
Gioan Nguyễn Văn Minh 1932 1962 Hiển Linh
Đa Minh Nguyễn Văn Minh 1965 1999 Chánh xứ Trung Chánh
Giuse Phạm Công Minh 1/6/2013 Phó xứ Tân Phú
Giuse Đinh Hoàn Năng 1943 1970 Chánh xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa 30/5/2016 TGM
Vinh Sơn Phạm Trung Nghĩa 1971 2003
Giuse Vũ Minh Nghiệp 1937 1967 Tân Chí Linh
ĐaMinh Nguyễn Văn Ngọc 1966 2007 Chánh xứ Mai Khôi -CQ
Phaolô Nguyễn Đức Nguyên 1968 2003 Du học
Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên 30/5/2016 Phụ tá Tân Sa Châu
Giuse M Trần Chí Nguyện 1940 1990
Phanxicô X Lê Văn Nhạc 1943 1974 Chợ Quán
Giuse Phạm Văn Nhân 1943 1970 Chánh xứ Nhân Hòa
Albertô Trần Phúc Nhân 1932 1958 TV Mai Khôi
Hiêrônimô Trần Anh Nhật 30/5/2015 Phụ tá An Lạc
Gioan B Trần Văn Nhủ 1948 1993 Chánh xứ Công Lý
Phêrô Nguyễn Văn Nhuận 1940 1968
Gioan B Lê Đăng Niêm 1937 1966 Thủ Thiêm
Giuse Nguyễn Văn Niêm 1937 1968
Giuse Cao Văn Ninh 1960 1994 Nguyễn Duy Khang
Giuse Phạm An Ninh 1939 1967 Nguyễn Duy Khang
Phanxicô X Nguyễn Hùng Oánh 1937 1972 Xây Dựng
Grêgôriô Trần Phương Phi 1921 1949 NH (Phát Diệm)
Giuse Đặng Thanh Phong 2009 Phó xứ Thuận Phát
Phaolô Bùi Văn Phổ 1941 1968
Phaolô Nguyễn Phong Phú 1973 2005 Chánh xứ Thanh Đa
Gioan B Đoàn Vĩnh Phúc 1936 1964
Giuse Trương Vĩnh Phúc 1966 1998 Chánh xứ Mông Triệu
Phanxicô X Ngô Phục 1944 1973 Chánh xứ Mỹ Hòa
Lêô Cả Maria Nguyễn Văn Phước-CMC 28/6/2012
Giuse Vũ Hữu Phước 2011 Phó xứ Phú Thọ Hòa
Giuse Huỳnh Thanh Phương 1968 2005 Chánh xứ Thánh Phaolô
Alphongsô Nguyễn Công Phương 1937 1967 NH Chí Hòa
Gioan Bosco Phạm Văn Phương
Giuse Trần Đình Phương 1973 2005 Chánh xứ Bác Ái
Gioan B Bùi Bá Tam Quan 1971 2003 Chánh xứ Mẫu Tâm
Giuse Nguyễn Đức Quang 1950 1985 Chánh xứ Nghĩa Hòa
Phanxicô X Nguyễn Xuân Quang 1961 1998 Chánh xứ Bình An Thượng
Aloisiô Tô Minh Quang 1952 1987 Chánh xứ An Phú
Giuse Trần Hoàng Quân 2009 TT Mục Vụ
PX. Trần Minh Quân -SDB Bình Chánh
Phêrô Ngô Lập Quốc 2011 Phó xứ Tân Định
Bernarđô Phạm Văn Quy 1912 1942 NH Phát Diệm
Giuse Đinh Tất Quý 1944 1970 Chánh xứ Bùi Phát
Vinh Sơn Nguyễn Bá Quý 1939 1966 Đắc Lộ
Giuse Vũ Văn Quyên 1974 2007 Phó xứ Tân Định
Giuse Bùi Văn Quyền 1967 1999 Nữ Vương Hòa Bình
Barnaba Trần Cương Quyết 1946 1973 Thăng Long
Gioakim Nguyễn Văn San 1953 2001 Thánh Cẩm
Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh 1958 1998 Chánh xứ Đức Tin
Gioan Bùi Thái Sơn 1956 1992 Toà TGM
Giuse Nguyễn Trọng Sơn 1959 1992 ĐCV
Gioan B. Phạm Ngọc Sơn 30/5/2016 Phụ tá Chợ Đũi
Vinh Sơn Trần Quốc Sử 1962 1998 Phú Lộc
Vinh Sơn Nguyễn Anh Tài 30/5/2015 TTGM
Guse Hồ Đắc Tâm 1961 2000 Chánh xứ ĐMHCG-DCCT
Phêrô Nguyễn Công Tâm 1972 2003 Chánh xứ Chánh Hưng [email protected]
Phêrô Nguyễn Thành Tâm 1941 1970 Phụ Tá ĐMHCG-DCCT
Rôbertô Nguyễn Thiện Tâm 1935 1962 Chí Hòa
Phêrô Nguyễn Văn Tâm 1962 1998 Mẫu Tâm
Gioan M.Vianê Chu Minh Tân 1960 1992 NH Bà Điểm
Vinh Sơn Ngô Minh Tân 1943 1968 Bình Lợi
ĐaMinh Nguyễn Đình Tân 1941 1968 Chánh xứ
Gioan B Nguyễn Ngọc Tân 1973 2005 Chánh xứ Hợp An
Đôminicô Võ Văn Tân 1927 1955 NH (Tân Định)
Giuse Ngô Viết Tấn SJ. Chnáh xứ Thiên Thần
Phanxicô X. Nguyễn Hữu Tấn 1925 1951 THBA Cao Thái
Gioan Kim Khẩu Maria Phạm Bá Tạo-CMC 28/6/2012
Phanxicô X. Lê Văn Thái 1959 1992 Phú Hữu
Anrê Nguyễn Công Thái 30/5/2016 Phụ tá Phú Trung
Giuse M Phạm Hồng Thái 1956 1992 Hàng Sanh
Giuse Trần Viết Thái 2011 Phó xứ Thánh Phaolô-BT
Giuse Ngô Viết Thanh 1974 2007 Chánh xứ Mỹ Hòa
Giuse Nguyễn Hoàng Thanh 2009 Chánh xứ Bình Chiểu
Giuse Nguyễn Văn Thanh 1956 1992 Chánh xứ ĐMHCG
Phanxicô X. Nguyễn Văn Thanh 1971 2003 Bình Hưng
Phêrô Trần Văn Thanh 1961 2000 Bà Điểm
Phêrô Hoàng Đình Thành 1965 1999 Phú Lộc
Phaolô Lê Tấn Thành , 1927 1955 NH Chí Hòa
Giuse Nguyễn Hiến Thành 1932 1961 Tam Hà
Giuse Trần Phước Thành 1960 1992 Thánh Giuse
Giuse Maria Lê Quốc Thăng 1966 2001 Phú Trung
Giuse Phạm Văn Thăng 1928 1957 Hà Nội
Giuse Trần Cao Thăng 1971 2005 Chánh xứ Bắc Dũng [email protected]
Giuse Trịnh Văn Thậm 1944 1972 Nhân Hòa
Giuse Nguyễn Quốc Thắng 1969 2003 Chánh xứ Phú Hạnh
Phanxicô X Trần Văn Thi 1957 1992 Lạc Quang
Phêrô Nguyễn Văn Thiềm 1947 1973 Tân Hưng
Phêrô Dư Tác Thiện 1922 1950 Chí Hòa
Félix Nguyễn Văn Thiện 1936 1967 Hưu
Hilariô Hoàng Đình Thiều 1940 2005
Giuse Đinh Đức Thịnh 1966 2001 Chánh xứ Đức Bà Hoà Bình
Giuse Đinh Quang Thịnh 1948 1977 NH Chí Hòa
Giuse M Đoàn Văn Thịnh 1952 1979 Chánh xứ Xóm Chiếu (11/2011)
Giuse Phạm Hưng Thịnh – OP 1951 1993 Chánh xứ Mai Khôi – TĐ
Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh 1/6/2013 Phó xứ Bình Thuận – TSN
Giuse Đinh Văn Thọ 1973 2003 Tân Trang
Giuse Phạm Văn Thới 2011 Phó xứ Thị Nghè
Giuse Nguyễn Ngọc Thông 2009 Thạch Đà
Phaolô Nguyễn Vũ Thông 23/11/2013
Anrê Trần Minh Thông 1960 1992 Fatima Bình Triệu
Matthêô Nguyễn Mạnh Thu 1930 1961 NH Hà Nội
Phanxicô X Nguyễn Ngọc Thu 1941 1970 Chánh xứ Phaolô 3
Giuse Phạm Trung Thu 1946 1972
Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ 1962 1992 Chánh xứ An Nhơn
Đa Minh Vũ Ngọc Thủ 1952 1987 Tân Việt
Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ 1964 1998 Chánh xứ Trung Bắc
Antôn Phạm Gia Thuấn 1931 1961 Trung Chánh
Giuse Nguyễn Thanh Thuần 1970 2003 TTMV
Luy Cao Đức Thuận 1924 1955 NH (nhà riêng)
Phêrô Nguyễn Thiện Thuật 1924 1952 NH Bắc Ninh
Raphael Lê Trọng Thục 1941 1968 NH Chí Hòa
Antôn Nguyễn Đình Thục 1947 1973 Chánh xứ Vinh Sơn – NH
Giuse Nguyễn Hữu Thức 2009 Chánh xứ Tắc Rỗi
Giuse Vũ Minh Thuỳ 1969 2007 Chánh xứ Thánh Jeanne d’Arc
ĐaMinh Phạm Minh Thuỷ 1945 1972 Chánh xứ Tân Thành
Giuse Trần Văn Thuỵ 1946 1972 NH
Phaolô Nguyễn Thực 1951 1987 Chánh xứ Antôn (Chí Hòa)
Giuse Lã Công Thường 30/5/2015 Phụ tá Chính tòa
Luca Trần Khánh Tích 1932 1962 Qua đời 18 tháng 6 năm 2011
Giuse Đinh Hiền Tiến 1956 1998 Chánh xứ Phú Thọ Hòa
Gioan Bt. Ngô Hữu Tiến 30/5/2015 Phụ tá Thiên Ân
Phaolô Võ Phương Tiến 28/6/2012 Phó xứ Tân Thái Sơn
Phêrô Nguyễn Thành Tín – OP 1974 2008 Phụ tá Mai Khôi – TĐ
Vinh Sơn Phạm Văn Tính 1957 1992 Chánh xứ Bình Thọ
Phanxicô X Đinh Quang Tịnh 1924 1953 NH (Dòng Trinh Vương),
Giuse Hoàng Kim Toan 1963 1998 Chánh xứ Tân Hòa
Giuse Đỗ Thiện Toàn 30/5/2015 Phụ tá Bình Thái
Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn 1/6/2013 Phụ tá Th NDuy Khang
Phêrô Nguyễn Quang Toàn 1946 1974 Môi Khôi
Giuse Nguyễn Thiện Toàn 1931 1958 NH
Antôn Nguyễn Văn Toàn 1957 1992
Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, 30/5/2015
Giuse Bùi Công Trác 1965 1999 Du học
Giuse Đinh Châu Trân
Augustinô M Phạm Minh Tri 1936 1963 NH
Tôma Đặng Toàn Trí 1940 1969 Hưu 7/3/2012
Saviô Nguyễn Cao Trí 30/5/2015 Phụ tá An Lạc
Giuse Nguyễn Đức Trí 1968 2001 Chánh xứ Bình Minh
Gioan B Phạm Năng Trí 1922 1950 NH (Phú Hải)
Gioan B Trần Văn Trí 1974 2007 Chánh xứ Phú Bình
Ignatiô Nguyễn Đức Trị 1910 1939 NH Bắc Ninh
Phêrô Phan Khắc Triển 1973 2003 Chánh xứ Tân Đông
Vinh Sơn Phạm Văn Trị 1944 1975 Chánh xứ Văn Côi
Giuse Cao Minh Triết 2011 Phó xứ An Nhơn
Giuse Nguyễn Hữu Triết 1945 1972 Chánh xứ Tân Sa Châu
Augustinô Nguyễn Văn Trinh 1942 1971 Chánh xứ Vĩnh Hội
Michael Phạm Trường Trinh 1971 2005 Chánh xứ Ninh Phát
Augustinô Nguyễn Hữu Trọng 1911 1950 NH (nhà riêng)
Giuse Nguyễn Văn Trọng 1944 1970 Chánh xứ Tân Phú Hòa
Phêrô Nguyễn Văn Trọng 1963 1998 Chánh xứ Công Thành
Giuse Phạm Văn Trọng 1973 2007
Stêphanô Huỳnh Trụ 1942 1974 Chánh xứ Phanxicô Xaviê
Phêrô Giuse M. Hà Thiên Trúc 2009 Phụ tá Hàng Xanh
Clêmentê Lê Minh Trung 1961 1998 Chánh xứ Chí Hòa
Matthia Maria Phạm Hữu Trung-CMC 28/6/2012
Giuse Phạm Công Trường 1964 2001 Chánh xứ Bến Hải
Giuse Vũ Quang Trường 30/5/2015 Phụ tá Sao Mai
Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú Phó xứ ĐMHCG-XM
Barnaba Dương Quốc Tuấn Phó xứ Bùi Phát Hội dòng Đồng Công
Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn 2011 Tân Việt
Luy Nguyễn Anh Tuấn 1962 1999 Học Viện Mục Vụ
Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn 30/5/2015 Phụ tá Chí Hòa
Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn 30/5/2015 Phụ tá Tân Phú
Giuse Phạm Đức Tuấn 1959 1992 Chánh xứ Hạnh Thông Tây
Giuse Phạm Quốc Tuấn 1965 2001 Chánh xứ Bình Thái
Giuse Vũ Anh Tuấn 1952 1994
Giuse Vương Sĩ Tuấn 1960 1992
Giuse Maria Trần Quang Tuần-CMC 28/6/2012
Luca Trần Quang Tung 1968 2001 Nam Hải
Giuse Lê Cẩm Tú 1/6/2013 Phụ tá Nam Hải
Đaminh Nguyễn Khải Tú 1/6/2013 Phó xứ Bùi Môn
Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú Chánh xứ ĐMHCG (XM)
Giuse M Đinh Cao Tùng 1927 1955 NH
Phêrô Kiều Công Tùng 1964 1999 ĐCV Thánh Giuse
Giuse Mai Thanh Tùng 1953 1995 Chánh xứ Gia Định
Phêrô Nguyễn Thanh Tùng 1965 2001 Chánh xứ Thị Nghè
Giuse Phạm Sĩ Tùng 1969 2005 Chánh xứ Hiển Linh
Phêrô Nguyễn Quốc Tuý 1942 1969 Tân Thái Sơn
Đa Minh Bùi Quang Tuyến 1937 1963 NH Chí Hòa
Giuse Đoàn Công Tuyên Phó xứ Hoàng Mai
ĐaMinh Ngô Quang Tuyên 1948 1973 Phú Xuân
Giuse Nguyễn Văn Tuyên 1/6/2013 Phó xứ Vĩnh Hội
Giuse Nguyễn Quang Tuyến FVP 28/6/2012
Giuse Đoàn Văn Tuyến 1971 2005 Chánh xứ Phú Hải
Gioan B Nguyễn Quang Tuyến 1969 2003 Chánh xứ Nam Thái
Gioakim Nguyễn Thành Tựu Phó xứ Tân Hưng
Phêrô Phan Khắc Từ 1938 1968 Qua đời
Giuse Maria Ngô Văn Tỵ 23/11/2013
Giuse Lê Quang Uy 1959 1998 Phụ tá ĐMHCG-DCCT
Đaminh Phạm Văn Vàng Long Thạnh Mỹ
ĐaMinh Đinh Văn Vãng 1947 1973 Chánh xứ Sao Mai
Giuse Trịnh Văn Viễn 1944 1972 Bình An
Gioan Lê Quang Việt 1962 1999 Mạctinho
PX. Nguyễn Đức Việt SDB Bình Chánh
Antôn Đoàn Văn Vinh 1958 2006 Thanh Đa
Gioan B. Đỗ Quốc Vinh 30/5/2016 Phụ tá Bình An Thượng
Giuse Đỗ Xuân Vinh 1970 2001 ĐCV
Phaolô Huỳnh Quốc Vinh 23/11/2013 Phó xứ An Bình
Antôn Mai Xuân Vinh Du học
Vinhsơn Mai Xuân Vinh 30/5/2016 Phụ tá Xóm Chiếu
Martinô Trần Quang Vinh 1974 2005 Chánh xứ Thuận Phát
Vinhsơn Trương Đức Vinh 30/5/2016 Phụ tá Chợ Đũi
Gioan K.Khẩu Tri Công Vị 1939 1968 Khiết Tâm
Giuse Phan Du Vịnh 1924 1954 NH Chí Hòa
Phêrô Nguyễn Văn Võ 1958 1992 Chánh xứ Hiển Linh
Giuse Dương Vũ Tân Châu
Giuse Đào Hoàng Vũ 23/11/2013 Phụ tá Trung Chánh
Giuse Nguyễn Đức Vũ 1963 1999
Frédéric Cao Lê Minh Vương 2011 Phó xứ
Giuse Nguyễn Quốc Vương Phụ tá Tân Hưng
Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng 1959 1992 Chánh xứ Bùi Môn
Denis Phạm Bùi Vượng 1965 2003 Du học
Luy Trần Phúc Vy 1924 1948 NH Chí Hòa
Ignatiô Hồ Văn Xuân 1947 1975 Chánh xứ Chánh Tòa Đức Bà
Henricô Nguyễn Sơn Xuyên 1928 1954 NH Chí Hòa
Giuse Trịnh Tín Ý 1948 1975 Vinh Sơn
Gioan Nguyễn Như Yêng 1942 1968 NT

Cập nhật ngày 08/06/2018

1.        Micae                  Nguyễn Tiến Bình               Bình Thuận        Tân Sơn Nhì
2.        Giuse                   Nguyễn Thành Công           Lạc Quang         Hóc Môn
3.        Giuse                   Đặng Kim Hải                      Bình An              Bình An
4.        Martinô               Trịnh Quang Khải                Lạc Quang         Hóc Môn
5.        Tôma A.              Nguyễn Đức Khôi                Bùi Phát             Tân Định
6.        Đa Minh             Nguyễn Tuấn Lộc                Thạch Đà           Xóm Mới
7.        Gioan                  Đỗ Đức Minh                       Bùi Môn             Hóc Môn
8.        Giuse                   Vũ Đức Minh                       Tân Thái Sơn     Tân Sơn Nhì
9.        Gioan B.             Phạm Ngọc Phương             Tân Lập              Thủ Thiêm
10.      Alphongsô          Nguyễn Minh Tân               Gia Định            Gia Định
11.      Giuse                   Nguyễn Quốc Thuần           Bình Sơn            Bình An
12.      Giuse                   Nguyễn Trung Tín               Tân Lập              Thủ Thiêm
13.      Martinô               Nguyễn Đức Trọng              Vĩnh Hoà           Phú Thọ
14.      Đa Minh             Lê Hiến Thành                     Văn Côi              Tân Sơn Nhì

Phêrô Thiều TH

linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn