T7, 05 / 2018 4:51 Chiều | Đức Tin Jesus

TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE NGUYỄN QUANG HUY

Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy sinh ngày 12 tháng 04 năm 1937, tại làng Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo xứ Mưỡu Giáp, giáo phận Phát Diệm.

Song thân là ông Phêrô Nguyễn Văn Đàm và bà Matta Dương Thị Nhớn. Ông bà sinh được 9 người con và cha cố Giuse là người con út. Khi chưa đến tuổi khôn, chú Huy đã mồ cô cả cha lẫn mẹ nên phải ở với các anh chị.

Năm 1940, chú Huy được anh chị thay cha mẹ đem gửi cho cha cố Augustio Phạm Ngọc Oanh tại trường kẻ giảng giáo phận Thanh hóa, khởi đầu cho hành trình theo đuổi ơn gọi linh mục.
Năm 1949, vì hoàn cảnh nhiễu nhương của đất nước, chú Huy phải theo cha nghĩa phụ Augustino Phạm Ngọc Oanh di tản lên giáo xứ Hữu Lễ giáo phận Thanh Hóa.

Năm 1954, chú Huy lại phải theo dòng người di cư vào Nam và đến ở nhà người thân tại Thị Nghè – Sài gòn. Sau gần một tháng, chú Huy đi lên Đà Lạt, rồi về Bảo Lộc khai hoang xây dựng Chủng Viện Tân Thanh với quý cha quý thầy Địa Phận Thanh Hoa di cư. Tại đây, chú Huy học từ Đệ Ngũ đến hết Đệ Tam. Sau đó, chú Huy được gửi về Sài gòn tiếp tục học thêm 1 năm.

Năm 1961, chú Huy vào học ở Đại Chủng Viện Xuân Bích tại Thị Nghè – Sài gòn. Sau hai năm học Triết Học, thầy Huy được Bề Trên sai đi giúp xứ tại giáo xứ Thanh Hải – giáo phận Phan Thiết trong thời hạn 1 năm và tiếp đó giúp tại giáo xứ Bình Chính – giáo phận Nha Trang.

Khi mãn hạn 2 năm giúp xứ, thầy Huy được Bề Trên gửi vào Đại Chủng Viện Xuân Bích tại Huế để tiếp tục học thần học. Trong thời gian 4 năm học thần học, thầy Huy lần lượt được lãnh nhận các chức nhỏ tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế.

Ngày 26-05-1967, thầy Giuse Nguyễn Quang Huy được Đức cha Kim (Paul Seitz -người Pháp) giám mục giáo phận Kontum truyền chức linh mục tại Dòng Chúa Cứu Thế – TGP Huế.

Sau khi lãnh nhận thiên chức linh mục, cha Giuse Nguyễn Quang Huy được Bề Trên sai đi làm phó xứ giáo xứ Vinh Phú – giáo phận Phan Thiết, rồi làm phó xứ giáo xứ Thanh Hải – giáo phận Nha Trang. Ngày 18.3.1975, Cha Giuse Nguyễn Quang Huy được Đức Cha giáo phận đặt làm cha chánh xứ giáo xứ Thanh Hải – Gp. Nha Trang trong hoàn cảnh đổi thay của Đất nước.

Từ năm 1992 trở về sau, được sự khích lệ của Đức cha Phaolo Nguyễn Văn Hòa, Cha Giuse Nguyễn Quang Huy đã trở về thăm giáo phận Thanh hóa cũng như giúp mục vụ ở giáo xứ Tam Tổng, Ba Làng, Hữu Lễ… trong hoàn cảnh giáo phận đang trống tòa và thiếu linh mục coi sóc.

Tháng 3 năm 2003, với sự chấp thuận của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa – giám mục giáo phận Nha Trang, Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm – giám mục giáo phận Thanh hóa đã đặt cha Giuse Nguyễn Quang Huy làm giám đốc Trụ Sở Giáo phận Thanh hóa tại Sài gòn.

Ngày 14 – 10 – 2006, với sự chấp thuận của Đức cha Phaolo Nguyễn Văn Hòa, cha cố Giuse đã bàn giao trách nhiệm quản xứ giáo xứ Thanh hải cho Cha Phêrô Mai Tính. Kể từ đây, cha cố Giuse dành nhiều thời gian cho việc đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận Thanh hóa tại Trụ sở ở Sài gòn.

Ngày 24-03-2014, do tuổi cao sức yếu, Cha cố Giuse đã xin Bề Trên thôi giữ chức vụ giám đốc Trụ sở giáo phận Thanh hóa tại Sài gòn và đã được chấp thuận. Sau khi bàn giao Trụ sở, cha cố Giuse đã về Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục giáo phận Nha Trang, để lo dọn tâm hồn chuẩn bị ngày giờ lên đường về Nhà Cha trên trời.
Kể từ ngày về an dưỡng tại nhà hưu giáo phận Nha Trang, cha cố Giuse luôn vui vẻ và tận tâm giúp đỡ quý cha già bệnh tật, cũng như đi thăm các dòng tu, các giáo xứ, giáo phận….những nơi trước đây cha cố có liên hệ thân thiết. Khi tuổi cao sức yếu, cha cố Giuse không còn đứng vững một mình nên bị ngã nhiều lần. Mặc dù đã được các bác sĩ và giáo phận tận tình chăm sóc, cha cố Giuse không qua khỏi và đã được về Nhà Cha Trên Trời lúc 10h25 ngày 19 tháng 05 năm 2018, tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khá nh Hòa.

Kính xin Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh và Quý cha giáo phận Thanh hóa cùng tất cả những ai liên hệ cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy mau được về hưởng tôn nhan Chúa.