T7, 12 / 2017 5:38 Chiều | Đức Tin Jesus

Cầu nguyện cho linh hồn Cha Đa Minh Vũ Đức Hậu, giáo xứ Bác Ái, hạt Đak Mil, giáo phận Ban Mê Thuột.

Cha qua đời vì tai nạn giao thông xảy ra trước nhà thờ gx Bác Ái sáng 23.12.2017

a

a