T3, 05 / 2018 12:15 Chiều | Đức Tin Jesus

Chính quyền chuẩn bị cho ” cưỡng chế ” Nhà thờ Thủ Thiêm – Quận 2

Theo lời Linh mục Lê Ngọc Thanh nói: ” Họ cố tình thổi phồng chuyện của Hội thánh Đức Chúa Trời, lúc thì gọi như vậy lúc thì gọi là Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, để cho người ta thấy tôn giáo nói chung và theo tinh thần Ki-tô giáo như Công giáo nói riêng là xấu, là bậy bạ khiến cho những người không có tôn giáo ở Việt Nam tin theo và thế dẫn đến chính quyền có cớ quyết định giải tỏa nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm ” Nhà thờ Thủ Thiêm – tu viện Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, những di chỉ văn hóa, lịch sử, tôn giáo… ở Khu đô thị Thủ Thiêm, Sài Gòn đã tồn tại gần 180 năm qua.

Ngày xưa, khi Sài Gòn nằm trong câu thơ Sài Gòn có bến Chương Dương. Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do. Có Chợ Quá n, có Cầu Kho. Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm thì qua đò hay phà Thủ Thiêm, vừa cập bờ nhìn qua bên tay phải là dãy nhà xứ, nhà dòng của nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm. Sự quen thuộc đến độ con đường phía tay phải được đặt tên là đường Nhà Thờ và đến giờ người dân vẫn quen gọi theo tên này. Hai di chỉ tôn giáo trên đã có mặt tại Thủ Thiêm từ thế kỷ 19. Trong đó Nhà thờ Thủ Thiêm đầu tiên được xây dựng vào năm 1859, còn Tu viện Thủ Thiêm của Dòng Mến Thánh giá có mặt từ năm 1840.

XIN ANH CHỊ EM HIỆP Ý CẦU NGUYỆN !

Nguồn: https://www.facebook.com/antonioson.tran?hc_ref=ARQ8804rrqeEUaUps-V_2g7g-_A3Td2bj_io0UuY_y4dNdjQA0PYkGGyn4qwI_Ori7c