T2, 11 / 2017 7:30 Chiều | Đức Tin Jesus

Từ trần lúc 14 giờ 30 ngày 05-11-2017 tại Bệnh viện Bà Rịa, hưởng thọ 72 tuổi, 45 năm linh mục.

CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN GIẢN ĐÃ VỀ CÙNG CHÚA

CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN GIẢN ĐÃ VỀ CÙNG CHÚA

Cha Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN GIẢNSinh ngày 23-9-1945, tại Thủy Giang, Kiến An, Hải Phòng

1956-1958: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Châu Phúc Liên, hải Phòng

1959-1965: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolo, Phát Diệm, Sài Gòn

1965-1972: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1967-1968: Giúp Tiểu Chủng Viện Phaolo, Phước Lâm, Xuân Lộc

28-4-1972: Thụ phong Linh mục tại Sài Gòn

1972-1975: Giúp Tiểu Chủng Viện Phaolo, Xuân Lộc

1984-1987: Phụ trách Giáo xứ Tân Châu, Hạt Vũng Tàu, Xuân Lộc

1986-1998: Phụ trách Giáo họ Bãi Dâu, Hạt Vũng Tàu, Xuân Lộc

1975-2015: Chá nh xứ Giáo xứ Sao Mai, Hạt Vũng Tàu

2015 đến nay, nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng, Phước Lâm

Từ trần lúc 14 giờ 30 ngày 05-11-2017 tại Bệnh viện Bà Rịa, hưởng thọ 72 tuổi, 45 năm linh mục.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

Chúa nhật 05-11-2017: Thánh lễ đưa chân và Nghi thức Tẩn liệm lúc 17g30, tại Nhà Hưu dưỡng, Phước Lâm

Chiều thứ hai, 06-11-2017: Di quan Cha cố Phêrô về Giáo xứ Sao Mai

09g00 sáng thứ tư, 08-11-2017: Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Giáo xứ Sao Mai

Sau đó Hỏa táng tại Long Hương.

Tòa Giám mục Bà Rịa

Kính báo