T3, 08 / 2020 4:40 Chiều | Đức Tin Jesus

Kính thưa Đức cha Giuse, Đức cha Đaminh, Đức cha Phụ tá Gioan, Đức ông Vinhsơn,

Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ,

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:Cha Antôn Nguyễn Văn Thục

CHA CỐ ANTÔN NGUYỄN VĂN THỤC

Đã được Chúa gọi về lúc 14g45’, chiều nay, thứ Ba, ngày 18.08.2020
tại bệnh viện Đồng Nai, hưởng thọ 79 tuổi.

Cha cố Antôn sinh ngày 10.01.1941 tại Hải Hậu, Nam Định,

Chịu chức Linh mục ngày 14.05.1968, tại Sài Gòn,

Phó xứ Phước Tỉnh : 1968 – 1972,

Chánh xứ Thọ Lâm : 1972 – 1995,

Chánh xứ Phú Lâm, Quản nhiệm ĐakLua : 1995 – 2012,

Quản hạt Giáo hạt Phương Lâm : 2009 – 2013,

Chánh xứ Phương Lâm : 2012 – 2017.

Nghỉ hưu tại từ gia thuộc Giáo xứ Phương Lâm từ 2017 đến nay.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha cố Antôn sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Antôn sẽ được cử hành vào lúc 09g00 thứ Tư, ngày 19.08.2020 tại Hội trường Giáo xứ Phương Lâm, do Đức cha Phụ tá Gioan chủ sự. Tiếp theo là các giờ kính viếng – Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Antôn.

Vào lúc 16g00 thứ Năm, 20.08.2020, di quan linh cữu Cha Cố đến Giáo xứ Thọ Lâm để cộng đoàn Giáo xứ Thọ Lâm kính viếng.

Thể theo nguyện vọng của Cha xứ và Cộng đoàn Giáo xứ Thọ Lâm, nơi Cha Cố đã phục vụ suốt 23 năm, với sự chấp thuận của Đức cha Chánh Giuse,
Thánh lễ An táng cho Cha cố Antôn sẽ được cử hành tại Nhà thờ Thọ Lâm, vào lúc 09g00 thứ Sáu, 21.08.2020 do Đức cha Chánh Giuse chủ sự; sau đó, thi hài Cha Cố sẽ được an táng tại Thọ Lâm.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha cố Antôn sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Vp. TGM,
Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

Cha Antôn Nguyễn Văn ThụcCha Antôn Nguyễn Văn ThụcCha Antôn Nguyễn Văn ThụcCha Antôn Nguyễn Văn ThụcCha Antôn Nguyễn Văn Thục

Cha Antôn Nguyễn Văn ThụcCha Antôn Nguyễn Văn Thục