" /> Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng (Gp. Đà Nẵng)
Home » Giáo Hội Việt Nam » Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng (Gp. Đà Nẵng)

Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng (Gp. Đà Nẵng)

Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng (Gp. Đà Nẵng)

Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng sinh ngày 25/02/1942, tại Đà Nẵng

Lãnh sứ vụ Linh mục ngày 21/12/1971

Nguyên Quản xứ Trà Kiệu (1975 – 1989)

Nguyên Quản xứ Chính tòa Đà Nẵng (1989-1994)

Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng (Gp. Đà Nẵng)

 

 

VP.TGM Gp Đà Nẵng

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *