BÁNH – CÁ TÌNH THƯƠNG

BÁNH – CÁ TÌNH THƯƠNG

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”

Chúa sang bên biển Ga-li-lê

Đám đông dân chúng theo về ngồi bên

Núi cao Chúa đã bước lên,

Cùng đi môn đệ kề bên với Người.

Lễ Vượt Qua sắp tới nơi,

Bá nh còn năm chiếc, cá thời hai con

Lòng lo môn đệ héo hon!

Lấy đâu ra đủ cho tròn đám đông.

Năm ngàn người, số đàn ông,

Đàn bà, con trẻ số không ước chừng

Anh em trong dạ vui mừng

Ngồi bên đám cỏ trông chừng đợi mong!

Tạ ơn ban bánh ấm nồng

No nê thỏa thích cõi lòng muôn dân!

Cá chia dư đủ từng phần

Bao nhiêu tùy thích kẻ gần người xa.

Tạ ơn Thiên Chúa bao la!

Nuôi dân no đủ hải hà tình thương.

Phép lạ Chúa đã tỏ tường

Mười hai thúng bánh tình thương dư đầy!

Chúa thương mở rộng đôi tay

Cho con luôn biết hăng say giữa đời.

Yêu thương giây phút không rời

Đôi tay rộng mở, dâng lời ngợi ca.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận