T7, 10 / 2017 12:24 Chiều | Đức Tin Jesus

​​​​​​​Vị thư ký riêng của Đức Bênêđíctô XVI nói những tin đồn đó là “giả dối và sai sự thật”

Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein đã bác bỏ tin đồn rằng Đức Bênêđictô XVI sắp qua đời. Thư ký cá nhân của nguyên Đức Giáo hoàng đã nói rằng một trích dẫn trên phương tiện truyền thông xã hội, được cho là của Tổng giám mục Ganswein, là một “hoàn toàn bia đặt.”

a

Đoạn trích dẫn: “Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI giống như ngọn nến mờ dần. Ngài thanh thản, bình an với Thiên Chúa, với chính Ngài và thế gian. Ngài không còn có thể đi mà không có sự giúp đỡ và không còn cử hành Thánh Lễ nữa.”

Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục đã phát hiện ra tin đồn rằng: “Thật sai lầm! Tôi muốn biết ai là tác giả của nó.” “Tôi đã nhận được trong hai ngày qua nhiều thông tin liên quan đến cụm từ này, và mọi người đang lo lắng,” ngài nói thêm.

Đức Tổng Giám mục Ganswein xác nhận bào huynh của cựu giáo hoàng, Đức Ông Georg Ratzinger, đã đến thăm ngài hồi tuần trước. “Cả hai đều có thời gian vui vẻ,” ngài nói.