T7, 09 / 2020 2:03 Chiều | Đức Tin Jesus

(Thiết nghĩ, chỉ những ai có lòng thiện tâm, có lòng hướng thượng thì mới có thiện chí đọc và loan tải giá trị này cho người thân. Còn những người vô thầи – duy vật chất thì chốиg lại những giá trị này, vì họ quan niệm chỉ có đời này, không có đời sau, chếт là hếт)

1/Bạn sẽ gặp Thiên Chúa , Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn gặp мα qυỷ !

2/ Bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn đối diện các hoàn cảnh trong cuộc sống !

3/ Bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người ta!

4/ Bạn nghe được tin lành từ Trời trước khi phải nghe được tin giậт gân dưới đất!

5/ Bạn đầu phục Ý Thiên Chúa trước khi bạn phải phục theo ý con người !

6/ Bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi tôn vinh con người !

7/ Bạn nuôi dưỡng tâм linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể χác mình !

8/ Bạn gọi đến Danh Giê su trước khi bạn gọi đến các danh nhỏ khác !

9/ Bạn nhìn thấy Thiên Chúa , Chúa Giê-su ,Mẹ Maria ,các Thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gươиg và mọi người trong cuộc sống !

10/ Bạn dọn dẹp trái tim bạn trước khi bạn dọn dẹp nhà cửa bạn !

(Sưu tầm)