T4, 03 / 2018 8:46 Chiều | Đức Tin Jesus

Lạy Mẹ Maria là Quan Thầy Bào Chữa Con, con xin phó dâng cho Mẹ, linh hồn, thân xác, sự sống và sự chết của con cùng với tất cả những gì về sau.

Con đặt mọi sự trong tay Mẹ.

Lạy Mẹ của con, xin Mẹ bao phủ linh hồn con với chiếc áo trinh khiết của Mẹ và ban cho con được ơn thanh sạch nơi con tim con, linh hồn con và thân xác con.

Xin Mẹ dùng quyền phép Mẹ che chở con khỏi mọi ác thù, và nhất là xin Mẹ giải thoát con khỏi những kẻ giả hình, hằng che đậy sự gian ác của họ dưới mặt nạ đạo đức. Xin
Mẹ củng cố linh hồn con để khổ đau không làm cho con hư đi.

Lạy Mẹ đầy ơn phúc, xin Mẹ dạy con sống lệ thuộc vào quyền phép của Chúa.

Kinh Đức Mẹ ban ơn
Kinh Đức Mẹ ban ơn

Lạy Mẹ Maria, một lưỡi gươm tàn nhẫn đã đâm thấu hồn thánh Mẹ. Ngoài Chúa ra, chẳng một ai biết đến nỗi đau khổ của Mẹ. Linh hồn Mẹ đã không hư đi, mà vẫn can trường vì Mẹ luôn ở cung Chúa Giêsu.

Lạy Mẹ khoan nhân, xin Mẹ kết hiệp linh hồn con với Chúa Giêsu, vì chỉ lúc đó con mới đủ nghị lực chịu đựng mọi thử thách gian nan, và chỉ khi con được kết hiệp cùng Chúa Giêsu, thì những hy sinh nhỏ bé của con mới đẹp lòng Chúa.

Lạy Mẹ nhân lành, xin Mẹ tiếp tục dạy bảo con về đời sống thiêng liêng.
Nguyện xin cho lưỡi gươm đau khổ không làm cho con phải hư đi.

Ôi, Đức Nữ Trinh, xin Mẹ đổ ơn can đảm vào tâm hồn con và xin Mẹ gìn giữ con. Amen.