anh duc me ban onTag: 

Xin Đức Mẹ Ban Ơn Can Đảm

Xin Đức Mẹ Ban Ơn Can Đảm

T4, 03 / 2018 8:46 Chiều
Lạy Mẹ Maria là Quan Thầy Bào Chữa Con, con xin phó dâng cho Mẹ, linh hồn, thân xác, sự sống và sự chết của con cùng với tất cả những gì về sau. Con đặt mọi sự trong tay Mẹ. Lạy Mẹ của con,...