Thủ Tục Hôn Nhân Công Giáo

Giáo lý hôn nhân. Hồ sơ hôn phối cần chuẩn bị. Đăng ký hôn phối….

THỦ TỤC HÔN NHÂN
Học giáo lý hôn nhân

THỦ TỤC HÔN NHÂN

1.    Chuẩn bị trước khi đăng ký hôn phối

1.1 Giáo lý hôn nhân

Đôi bạn là người công giáo phải học giáo lý hôn nhân tối thiểu 3 tháng, nếu một người khác đạo muốn theo công giáo phải học giáo lý tân tòng tối thiểu là 6 tháng. Học sớm càng tốt để xuất trình chứng chỉ khi đăng ký hôn phối. Hoặc đăng ký hôn phối rồi tiếp tục học, miễn sao trước ngày cưới phải có chứng chỉ.

1.2 Hồ sơ hôn phối cần chuẩn bị

–         Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia;

–         Chứng chỉ Rửa tội mới cấp không quá 6 tháng;

–         Chứng chỉ Thêm sức (nếu chưa lãnh nhận bí tích Thêm sức, thì kiếm nơi học khoá căn bản để kịp chịu Thêm sức);

–         Chứng chỉ giáo lý hôn nhân; bằng giáo lý hôn nhân

–         Sổ gia đình công giáo (bản chính);

–         Giấy đăng ký kết hôn dân sự (trình trước khi làm lễ cưới);

–         Giấy miễn chuẩn ngăn trở do Đấng Bản Quyền cấp (đối với hôn nhân khác đạo, hôn nhân hỗn hợp).

2.     Đăng ký hôn phối

a-     Đăng ký hôn phối bên đàng trai hay đàng gái đều được. Bên nào nhận làm lễ cưới thì đăng ký bên ấy. Người bán cư trú cũng được đăng ký hôn phối khi đã có cư sở hay bán cư sở tại đó hay ít ra là đã cư ngụ được một tháng (đ.1115).

b-    Trình diện : ít nhất 3 tháng trước ngày dự định xin lễ cưới, đôi bạn cùng cha hoặc mẹ đến trình diện nơi cha xứ thụ lý hồ sơ hôn phối. Nếu không còn cha mẹ, thì người thân nhất đi thay.

c-     Xuất trình hồ sơ hôn phối như mục 1.2 ghi trên.

d-    Đôi bạn nên tự ý từng người gặp riêng cha xứ để trình bày khúc mắc, nếu có.

e-     Bạn ở giáo xứ bên kia : xin giấy giới thiệu của cha xứ nơi mình cư ngụ đưa sang cho cha xứ bên này.

f-      Cha xứ và gia đình đôi bạn xác định thời gian, địa điểm xin lễ cưới.

g-     Cha xứ lập tờ rao hôn phối, gửi tờ rao cho cha xứ bên kia (sau 3 lần rao, đôi bạn đến xin kết quả đem về), dù bên kia là tân tòng, cha xứ cũng phải nhận rao.

h-    Trường hợp xin cử hành lễ cưới ở nơi khác, thì cha xứ sẽ gửi giấy giới thiệu kèm với toàn bộ hồ sơ hôn phối.

i-       Nếu hồ sơ chưa đủ thì cứ xin đăng ký ngày giờ lễ cưới sẵn (không quá trước 3 tháng), sau đó ít nhất 3 tuần trước ngày cưới phải đến đăng ký chính thức (bổ túc giấy tờ), để kịp rao 3 lần.

j-       Lưu ý đối với hôn nhân khác đạo đến đăng kí hôn phối

Cha nào chứng hôn cho đôi hôn phối khác đạo thì hướng dẫn người bên lương đến gặp cha xứ nơi họ ở gần nhất (với giấy giới thiệu sơ khởi của cha chứng hôn) để xin ngài giúp điều tra và sau đó báo lại kết quả sơ khởi cho cha chứng hôn. Chú ý là chỉ nên xin cha xứ nơi đó giúp điều tra chứ không đòi ngài giới thiệu. Cha xứ nơi người lương cư ngụ, không nên từ chối cộng tác điều tra, không nên lấy lý do là không biết đến người lương trong địa hạt mình.

k-    Cha xứ nơi cử hành hôn phối cần thăm dò những vấn đề của đôi bạn

– Đôi bạn có ý thức, chấp nhận hôn nhân bất khả phân ly, đơn nhất, sinh sản và giáo dục con cái.

– Đôi bạn có ngăn trở tiêu hôn hay bất hợp luật.

– Đôi bạn không bị hà tỳ: do khiếm khuyết khả năng phán đoán, khả năng tâm lý, bệnh tật, lầm lẫn, kết hôn giả hình, đặt điều kiện, bị ép buộc, sợ hãi.
– Xem xét đôi bạn có dấu diếm những điều mà có thể gây nhũng nhiễu rối loạn trong đời sống hôn nhân như: bệnh đồng tính, bệnh nan y, nghiện, vô sinh, có con riêng, nợ nần lớn, đang có quan hệ nam nữ với người khác…

– Nên yêu cầu người lương hay tân tòng làm thêm một bản lý lịch dân sự, để biết tình trạng nhân thân và hoàn cảnh trong các thời gian sống của họ ở những nơi nào đó. Trong lý lịch, yêu cầu họ ghi thêm số điện thoại của cha mẹ và anh chị em, bạn bè để cha chứng hôn có thể liên lạc và điều tra thêm

l-       Rao hôn phối

– Rao hôn phối là một phương thức nhằm khám phá ra các ngăn trở tiêu hôn và cấm hôn. Cha xứ phụ trách chứng hôn tại giáo xứ mình có bổn phận lập tờ rao và phải gửi đến các cha xứ, nơi mà người kết hôn đang cư ngụ và nơi mà họ đã cư ngụ trong một thời gian khá lâu.

– Rao ba lần, thường được rao vào ba Chúa Nhật liên tiếp. Cha xứ có quyền tha rao một lần, cha Quản hạt tha rao hai lần, và Bản quyền địa phương tha rao ba lần.

3.    Chuẩn bị lễ cưới

–         Đôi bạn tập nghi thức hôn phối vài ngày trước khi cử hành bí tích hôn phối;

–         Nộp lại tờ rao hôn phối từ xứ bên kia;

–         Bổ túc giấy tờ, nếu còn thiếu;

–         Liên hệ với nhà thờ v/v ca đoàn, hoa, nến, trang trí…

–         Đôi bạn nên xưng tội trước lễ cưới và xin cha giải tội có lời khuyên thích hợp.

4.     Hôn phối với Ngoại kiều, Việt kiều

a-    Kết hôn với Ngoại kiều, Việt kiều công giáo

Những giấy tờ người Ngoại kiều, Việt kiều cần có khi đăng ký kết hôn nơi cha xứ cử hành hôn phối như sau:

–         Giấy giới thiệu của cha quản xứ bên người Ngoại kiều, Việt kiều;

–         Giấy chứng nhận bí tích Rửa tội, Thêm sức;

–         Giấy chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân;

–         Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 6 tháng

–         Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam do Chính quyền Địa phương cấp;

–         Trước khi cử hành hôn phối cần phải có: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn do sở Tư Pháp của chính quyền Việt Nam cấp;

–         Cha xứ có thể cho rao hôn phối trước, dù một trong hai người chưa có mặt ở Việt Nam; nhưng không được nhận xác định ngày cử hành hôn phối, nếu chưa đầy đủ giấy tờ cần thiết.

b-    Hôn phối với Ngoại kiều, Việt kiều không công giáo

–         Ngoài những giấy tờ cần thiết như trường hợp Ngoại kiều, Việt kiều Công giáo, cha xứ nơi cử hành hôn phối giúp làm giấy xin miễn chuẩn hôn phối khác đạo (với người lương) hay xin phép cử hành hôn nhân hỗn hợp (với người Tin Lành, Anh giáo, Chính thống…).

–         Cha xứ chỉ đề nghị lên Đấng Bản Quyền để cho phép hay miễn chuẩn ngăn trở sau khi đã điều tra cẩn thận và không có nghi ngờ gì về cấm hôn hay ngăn trở tiêu hôn và sự thành tâm của đương sự.

–          Đối với người lương hay vô thần đã ly dị và sẵn sàng theo đạo để hưởng đặc ân thánh Phaolô khi kết hôn thì cha xứ sẽ không chấp thuận nếu đương sự đã không trải qua thời gian dự tòng là 6 tháng và nhận thấy họ có đức tin.

5.    Chuẩn hôn phối khác đạo

–          Đôi bạn đều phải học Giáo lý Hôn nhân ít nhất là 3 tháng;

–          Hồ sơ hôn phối của người công giáo như mục 1.2;

–          Đôi bạn viết đơn xin Phép chuẩn Hôn phối khác đạo, để cha xứ xác nhận và đệ trình Toà Giám Mục chấp thuận;

–          Nghi thức hôn phối được cử hành trong nhà thờ nhưng ngoài thánh lễ;

–          Không nhận làm thủ tục chuẩn hôn phối khác đạo cho những người ở quá xa khi mà việc điều tra thấy rất khó khăn;

–          Không nên dễ dãi nhận làm thủ tục chuẩn Hôn phối khác đạo với trường hợp là Ngoại kiều, Việt kiều. Tuy nhiên, Toà Giám Mục có thể ban phép chuẩn cho từng trường hợp riêng khi có một linh mục ở ngoại quốc nơi đôi bạn cư ngụ viết giấy xác nhận bảo đảm hướng dẫn đời sống đức tin cho bạn công giáo.

Lm. Luca Quang Huy

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận