học giáo lý hôn nhân cấp tốc 2019Tag: 

Thủ Tục Hôn Nhân Công Giáo

Thủ Tục Hôn Nhân Công Giáo

T6, 02 / 2018 3:33 Chiều
Giáo lý hôn nhân. Hồ sơ hôn phối cần chuẩn bị. Đăng ký hôn phối…. THỦ TỤC HÔN NHÂN 1.    Chuẩn bị trước khi đăng ký hôn phối 1.1 Giáo lý hôn nhân Đôi bạn là người công giáo phải học giáo l...