T3, 12 / 2017 3:54 Chiều | Đức Tin Jesus

Mạng sống con người do Thiên Chúa ban. Nhiều cha mẹ muốn có con mà không được. Nhiều người muốn sống thêm cũng không được. Sổ tử của Chúa đã ghi tên rồi….

a/ Lệnh cấm của Thiên Chúa:

Thật ra “không được tự tử” không phải là lệnh cấm của Hội Thánh, mà là lệnh cấm của Thiên Chúa (Điều răn V: ”Chớ giết người”). Lý do: Chính Thiên Chúa là Đấng ban sự sống và vẫn là Chủ tối thượng của sự sống. Chúng ta là người quản lý chứ không phải là chủ của sự sống mà Chúa đã trao ban. Do đó, chúng ta không có quyền (= tự ý) định đoạt về mạng sống của mình (Sách Giáo lí số 2280).

Tự sát nghịch với khuynh hướng tự nhiên muốn bảo tồn và kéo dài sự sống con người. Hành vi này lỗi phạm nặng nề đến mạng sống bản thân (Giáo lí số 2281).

Tự sát còn xúc phạm đến tình yêu đối với người thân cận vì nó cắt đứt một cách bất công những mới dây liên đới với gia đình, quốc gia và nhân loại mà chúng ta có trách nhiệm. Vậy tự sát đối nghịch với tình yêu của Thiên Chúa hằng sống (số  2281).

b/ Kỉ luật của Giáo hội:

Giáo luật quy định trong khoản 1184  như sau:

1, Nếu họ không tỏ một dấu hiệu thống hối nào  trước khi chết, thì phải từ chối an táng theo nghi lễ Giáo hội.

2/ những người bội giáo, lạc giáo và li giáo cách tỏ tường;

3/ những người chọn hỏa táng thi hài của mình vì những lí do nghịch với đức Tin Kitô giáo;

4/ những tội nhân trống trải khác, mà việc an táng theo nghi thức Giáo hội  chắc chắn sẽ sinh gương xấu công khai cho các tín hữu.

5, Khi gặp trường hợp hoài nghi, thì phải hỏi ý kiến Bản quyền sở tại và làm theo sự phán quyết của người.

 Khoản 1185Người nào không được mai tá ng theo nghi thức Giáo hội, thì cũng không được làm lễ qui lăng cho họ.

(Người tự tử thật sự đúng nghĩa không thể hoài nghi, bị áp dụng khoản 1184, 1, thêm 1, 3 và 1185 trên)

c/ Mục vụ thông cảm với gia đình:

Mỗi khi có chuyện gia đình xin lễ an táng cho người tự tử, các linh mục thường phán đoán rộng hơn (theo khoản 1184, 2 trên), cũng là áp dụng nguyên tắc Ưu đoán trong Luân lí (“Khi nghi ngờ, cắt nghĩa hẹp về hình phạt để chủ thể tránh bị phạt”), để an ủi gia đình người quá cố. Các linh mục thường đoán cho là người quá cố bị “rối trí” nên đã hành động như vậy, nên các linh mục đồng ý dâng lễ cho họ, an táng cho họ, cũng là để cho gia đình đỡ khổ trước dư luận là gia đình, họ hàng có người tự tử.

Linh mục Đoàn Quang, CMC.