tội tự sát trong công giáoTag: 

Tại sao người công giáo không được tự tử

Tại sao người công giáo không được tự tử

T3, 12 / 2017 3:54 Chiều
Mạng sống con người do Thiên Chúa ban. Nhiều cha mẹ muốn có con mà không được. Nhiều người muốn sống thêm cũng không được. Sổ tử của Chúa đã ghi tên rồi…. a/ Lệnh cấm của Thiên Chúa: Thật ra...