T4, 01 / 2018 1:09 Chiều | Đức Tin Jesus

Giải Đáp và Hướng Dẫn:

Lm. Phi Quang

Hỏi

Kính thưa Cha, xin Cha vui lòng dạy con hiểu biết thêm về việc Phong Thánh. Thưa Cha, làm sao một người còn sống có thể Phong Thánh cho một người đã chết? Vì như sự hiểu biết hạn hẹp của con thì chỉ có Thiên Chúa mới có đủ quyền năng để làm điều này phải không Cha? Cho dù con vẫn biết là Đức Thánh Cha cũng như Giáo Hội Công Giáo là do Chúa lập ra. Xin Cha tha tội nếu như sự học hỏi này của con là sai. Vì con đã trao đổi với chồng con về thắc mắc trên của Anh như sau: Theo sự hiểu biết của con thì Giáo Hội là của Chúa và Đức Thánh Cha đã được Chúa chọn để chăn dắt đoàn chiên của Chúa, thì việc Phong Thánh tất nhiên không phải là của người sống tự phong cho người chết mà phải hiểu theo đời sống đức tin Kitô hữu, ngoài sự cầu nguyện để xin thị kiến của Chúa ban cho, còn có những điều tra về những sự lạ, phép lạ, và cả những gương tốt lành thánh thiện mới được phong Thánh để làm một tấm gương cho mọi người noi theo, để có đời sống tốt đẹp theo Thánh ý Chúa để chuẩn bị con đường về Quê Trời như lòng hằng ước ao. Vì vậy là người Công giáo thì với đời sống đức tin thì không cần dùng trí khôn để phẩm định mà dùng trái tim để đến với Chúa. Chính vì vậy Chúa là Đấng công chính nên việc thưởng phạt rất rõ ràng. Thưa Cha con có phải đi xưng tội không nếu như con đã nghịch ý với chồng con vì con lỡ nói với Anh rằng: “Anh đừng kiêu ngạo muốn thay Chúa để phân xử việc Chúa” con rất buồn và hối hận vì lời nói kiêu ngạo đó của con. Rất chân thành cám tạ Cha.

P.T.

Đáp:

Phong Thánh là gì? Ý nghĩa làm sao? Ai có quyền?

Việc tôn kính các thánh đã có ngay từ khi mới có Giáo Hội. Nhưng việc xác định ai là “thá nh” thì đã trải qua một lịch sử dài. Ban đầu một số những người đã chết được gọi là “thá nh” do lòng sùng mộ của tập thể giáo dân. Về sau, các Giám Mục đã dành quyền ấy cho mình. Mãi tới thế kỷ thứ X, Giáo Hội Rôma mới quy định rằng: Không ai được tôn kính như một vị thánh nếu không được sự chuẩn nhận của Toà Thánh. Vị thánh đầu tiên được “Phong Thánh” do Toà Thánh Rôma là Thánh Ulrich thành Augsburg, do Đức Thánh Cha Gioan XV năm 993.

Phong Thánh là tuyên bố một người nào đó đã qua đời hiện đang ở trên Thiên Đàng. Do đó, chính thức cho phép tôn kính và khẩn cầu (qua lời chuyển cầu của các ngài). Việc tuyên phong hiển thánh sẽ kèm theo:

Tên của vị đó được ghi vào Sổ Bộ Các Thánh;

Các ngài được kêu cầu trong các lời cầu công cộng;

Các nhà thờ được thánh hiến để kính nhớ các ngài;

Thánh Lễ được cử hành để tôn kính các ngài;

Lễ kính các ngài được cử hành theo phụng vụ;

Hình ảnh của các ngài trên đầu có hào quang (vòng tròn)

Thánh tích (di tích thánh) của các ngài được chứa trong bình và tôn kính công cộng.

Đức Giáo Hoàng dành quyền Phong Thánh cho mình vì Ngài là Đấng kế vị Thánh Phêrô mà Chúa đã đặt là thủ lãnh Giáo Hội. Chúa đã thiết lập trong Thánh Phêrô một nguyên lý cùng nền tảng vĩnh cửu và hữu hình của hiệp nhất đức tin và hiệp thông. Ngài được đặc ân “bất khả ngộ” nghĩa là không bị sai lầm trong các vấn đề liên quan đến tín lý và luân lý. Ngài có quyền bính trọn vẹn, tối cao, phổ quát trên Giáo Hội. Ngài có nhiệm vụ hướng dẫn các tín hữu thực hiện đúng đắn việc phụng tự cũng như các sinh hoạt khác. Vì thế Ngài phải xác định ai là những người mà các tín hữu có thể tôn kính như những vị Thánh. Ngài dùng quyền Chúa trao ban và nhân Danh Chúa để thi hành việc đó. Để tuyên phong một vị Thánh, Giáo Hội cũng phải cẩn thận điều tra, xem xét thật kỹ lưỡng và cũng cần phải có những hỗ trợ siêu nhiên bằng những phép lạ để có đủ chứng cớ để Phong Thánh. Thủ Tục hiện hành phải tuân theo để đi đến việc Phong Thánh được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành trong tông hiến Divinus Perfectionis Magister ngày 25 tháng 1 năm 1983.