phong thanh là gìTag: 

Phong Thánh là gì? Ý nghĩa làm sao? Ai có quyền?

Phong Thánh là gì? Ý nghĩa làm sao? Ai có quyền?

T4, 01 / 2018 1:09 Chiều
Giải Đáp và Hướng Dẫn: Lm. Phi Quang Hỏi Kính thưa Cha, xin Cha vui lòng dạy con hiểu biết thêm về việc Phong Thánh. Thưa Cha, làm sao một người còn sống có thể Phong Thánh cho một ng...