T6, 01 / 2018 6:59 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi

Thưa cha. Con là mgười công giáo, con đã sa ngã và yêu người có vợ, và đã lỡ mang thai hơn 4 tuần, nhưng con không thể nào giữ được bào thai đó và đã quyết định phá thai. Nhưng con vẫn luôn sống trông tội lỗi. Mong cha cho con biết tội của con có được tha thứ, và cách đền tội của con để Chúa thương đón nhận con.

Đáp:

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy:

Cộng tác chính thức vào việc phá thai là một trọng tội. Theo giáo luật, Hội Thánh phạt vạ tuyệt thông cho tội ác chống lại sự sống con người này. “Người nào thi hành việc phá thai, và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae)”, “tức khắc do chính sự kiện phạm tội”, theo những điều kiện đã được giáo luật dự liệu. Làm như vậy, Hội Thánh không có ý đặt giới hạn cho lòng thương xót. Hội Thánh muốn cho thấy tính cách nghiêm trọng của tội ác đã phạm, sự thiệt hại không thể sửa chữa được đã gây ra cho người vô tội bị giết chết, cho cha mẹ của em và cho toàn xã hội.  (Sách GLHTCG số 2272).

Vì thế, việc phá thai không chỉ là một tọng tội mà còn mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Có nghĩa là khi phạm tội phá thai là ngay tức khác bị vạ tuyệt thông mà không cần một phán định nào của toà án. Tội phá thai trong đạo Công giáo

Phá thai phạm tội gì
Phá thai phạm tội gì

Tuy nhiên, với lòng bao dung của Chúa, không có tội nào mà Chúa không tha, ngoại trừ tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, vì thế trong tâm tình thống hối của Mùa Chay Thánh, chị hãy kíp tìm đến toà Hoà Giải để xin ơn tha thứ. Với tấm lòng cua người cha đầy lòng thương xót, Đức Phanxicô đã cho phép các linh mục giải tội được tha vạ tuyệt thông liên quan đến tội phá thai. Trước đây, vạ này chỉ có bản quyền địa phương tức Đức Giám mục mới có quyền tha.

Dĩ nhiên khi xưng tội, hành vi phải có đó là lòng thống hối chân thành của hối nhân. Nên việc đòi hỏi để được tha tội và tha vạ buộc chị phải cất khỏi chị nguyên nhân dẫn đưa chị đến chỗ phạm tội, nói cách khác chị phải từ bỏ người yêu đã có gia đình của chị.

Khi chị xưng tội cha giải tội sẽ hướng dẫn chị cách đền tội. Chị cứ yên tâm.

Chúc chị lấy lại được ơn Chúa và tìm thấy sự bình an trong hành trình trở về.