tội phá thai trong đạo công giáo 2020Tag: 

Phá thai! tội có được tha thứ?

Phá thai! tội có được tha thứ?

T6, 01 / 2018 6:59 Chiều
Hỏi Thưa cha. Con là mgười công giáo, con đã sa ngã và yêu người có vợ, và đã lỡ mang thai hơn 4 tuần, nhưng con không thể nào giữ được bào thai đó và đã quyết định phá thai. Nhưng con vẫn ...