T6, 11 / 2017 12:53 Sáng | Đức Tin Jesus

“CON CỨ VỀ ĐI, VÀ TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA!” (Ga 8,1-11)

1. H. Xưng tội là gì?

T. Xưng tội là thành tâm thú nhận các tội mình đã phạm với linh mục đại diện Chúa Kitô.

2. H. Phải xưng tội thế nào?

T. Phải xưng cách thành thật, rõ ràng, không được giấu một tội trọng nào, vì giấu tội trọng là chưa thật lòng ăn năn, và do đó, không đáng được tha tội nào cả.

3. H. Còn tội nhẹ thì sao?

T. Tội nhẹ không buộc xưng, nhưng khuyên nền xưng để lãnh nhận ơn tha thứ và giúp xa lá nh các dịp tội.

4. H. Có khi nào ta được tha tội mà không phải kể các tội ra không?

T. Khi linh mục giải tội tập thể, ta không xưng các tội ra, nhưng để quyết tâm chừa cải tội lỗi, thì trong lần xưng tội riêng tiếp đó, ta cần nhắc lại các tội trọng đã được tha trong lần giải tội tập thể ấy.

5. H. Khi quá lâu ngày không sao tìm được linh mục để xưng tội thì phải làm gì?

T. Phải ăn năn thống hối và quyết tâm chừa tội, rồi ra sức sống đạo tốt hơn.

✠ SUY NIỆM

Cha ơi, Cha biết hết về con nên việc thành thật với Cha có gì khó đâu, nhưng trước mặt vị Linh Mục người đại diện Cha trong Tòa Giải Tội, con vẫn có thái độ e ngại và lời lẽ dè dặt rất nhiều. Trước khi vào Tòa Giải Tội, thay vì dựa vào 10 ĐIỀU RĂN ĐC TRỜI, 8 MỐI PHÚC THẬT, 7 MỐI TỘI ĐẦU, 6 ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH để kiểm điểm những bất toàn của con, thì con hay làm những việc này nè:

Con nghĩ phải nói sao cho bớt hổ ngươi và đở thẹn thùng…

Con cố tìm cách biện minh viện dẫn đủ lý do đưa đẩy con phạm tội…

Con tìm cách đổ lỗi cho người này người kia khiến con làm những tội đó, v.v…

Lạy Cha, tất cả cũng vì:

Cái tôi của con còn quá nặng nề,

Con vẫn còn quá coi trọng sĩ diện của con,

Và thái độ của con còn quá kêu ca không ra gì…

Cha ơi, con biết những thứ này không ích lợi gì cho con mà còn làm cho con rất bất an và nặng nề hơn.

………..
✠ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Con ơi:

Con là ai mà dám kêu ca?

Con vô đức vô tài mà sao cứ nghĩ hoài đến sĩ diện?

Cái tôi của con quá “tồi” và quá “tội”, nhưng sao con cứ vẫn tự cao và tự coi trọng mình?

Con còn nhớ Thánh I Nhã chia sẽ không? Những kích động và xúi giục của thần dữ làm cho con bất an và buồn bã trong lòng để rồi: hổ ngươi, thẹn thùng, biện dẫn, đổ tội, sĩ diện, kêu ca, tự cao, tự đại, v,v…

Con biết không, TÒA GIẢI TỘI không chỉ để cho con đến nhận LÒNG THƯƠNG XÓT CHA, mà còn là phương tiện:

Cho con buông bỏ tất cả những buồn bã bất an trong lòng,.. đó là hạnh phúc cho con.

Giúp con luyện đức khiêm hạ trước mặt Cha,.. từ đó Cha sẽ chọn và đặt con vào chổ xứng hợp với con hơn.

Và giúp con luyện đức khiêm nhường trước mặt thiên hạ,.. đó là sức mạnh cho con trị những kích động của thần dữ.

Con ơi, Cha không nhớ tội con thì sao các Linh Mục của Cha có thể nhớ những gì con đã nói và đã xưng với Cha… con hãy an tâm nha. Ngoài ra, ngoài ra TÒA GIẢI TỘI còn giúp con chừa các tội con đã phạm nữa… “CON CỨ VỀ ĐI, VÀ TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA!” (Ga 8,1-11)

………..
✠ CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh của con, xin giúp con khiêm nhường buông bỏ mọi sĩ diện để chạy đến TÒA GIẢI TỘI nhận LÒNG THƯƠNG XÓT CHA và nhận mọi ơn lành cần thiết cho xác hồn con để diệt sạch mọi kích động của thần dữ.

Lạy Chúa, con cũng dâng những khó khăn của con khi đi xưng tội như là của lễ đền tội con và hiệp thông với Chúa Giêsu và Mẹ Maria cứu rỗi các Linh Hồn trong Luyện Ngục. Amen.

Sưu tầm